Fortis begint met islamitisch bankieren in Indonesië

België, mei 2007

De Indonesische divisie van Fortis Investments biedt een aandelenfonds aan conform de sharia, de islamitische wetgeving.
Fortis creëert dit aandelenfonds om aan het toenemend aantal Indonesische beleggers tegemoet te komen. Het fonds 'leeft de regels van de sharia na zonder de return in het gedrang te brengen'. Het vermogen in beheer van dit fonds bedraagt ongeveer 41 miljoen euro.
"Het fonds 'Fortis Pesona Amanah' zal voor 80 tot 98 pct in aandelen en voor het overige gedeelte in marktinstrumenten beleggen, geheel in de lijn met de principes van de sharia", aldus Fortis.
De Indonesische overheid buigt zich momenteel over een voorontwerp van een wet omtrent het shariabankieren. Die moet deze markt, zodra de wet in werking treedt, meer armslag geven.

Gazet van Antwerpen, 29 mei 2007