Segregatie in zorg door Nederlandse Turken; de lange arm van Erdogan

Nederland, november 2014

De decentralisatie van jeugdzorg betekent kansen voor Turkse organisaties die vinden dat Turkse pleegkinderen bij islamitische gezinnen moeten opgroeien. Zonder een landelijk beleid voor jeugdzorg, kunnen op gemeentelijk niveau islamitische organisaties de dienst uitmaken.
Zo vertelt Mehmet Akbulut, directeur van een adviesbureau dat hij ruim 30.000 euro subsidie van Turkije kreeg om raadsleden van allochtone komaf te leren hoe ze invloed kunnen uitoefenen op jeugdzorg. Samen met het Contactorgaan Moslim en Overheid wil Akbulut pleeggezinhuizen opzetten waarin beide ouders islamitisch zijn. Akbulut is tevens directeur van Exire Consultancy dat adviezen verstrekt aan Turkse bedrijven die zich in Nederland en Nederlandse bedrijven die zich in Turkije willen vestigen. Akbulut was eerder betrokken bij de school Ibn Ghaldoun.
In Amsterdam is Diversiteitsland bezig met soortgelijke actie: onder het mom van benutting van het multiculturele potentieel van de samenleving wordt gestaag naar segregatie toegewerkt via Turkse ’ambassadeurs’ voor pleegzorg.

Telegraaf, 21 november 2014
LinkedIn Mehmet Akbulut

Egyptische arts die een vrouwen­besnijdenis met dodelijke afloop uitvoerde bij een 13-jarig meisje gaat vrijuit.

Egypte, november 2014

Een Egyptische arts die een vrouwen­besnijdenis met dodelijke afloop uitvoerde bij een 13-jarig meisje gaat vrijuit. Hij werd vrijgesproken door een rechter, die zijn beslissing verder niet toelichtte. Deze vrijspraak komt ondanks het feit dat Egypte sinds 2008 een verbod op vrouwen­besnijdenis kent.
Vrouwen­besnijdenis is nog steeds wijdverbreid in Egypte. Meer dan 90% van de Egyptische vrouwen onder de 50 heeft het ondergaan, aldus gegevens van de overheid. 
Het ging hierbij om het eerste proces inzake vrouwenbesnijdenis in Egypte, een 'landmark case'.
Mensenrechten­organisaties zijn bang dat het verbod door deze uitspraak op losse schroeven komt te staan.

RefDag 21 november 2014
BBC, 20 november 2014
Al Jazeera, 20 november 2014

Turkse en Marokkaanse jongeren doen het op school minder dan autochtone en Surinaamse leeftijdgenoten

Nederland, november 2014

Uit het Jaarrapport Integratie 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat leerlingen van Turkse of Marokkaanse komaf half zo vaak op HAVO of VWO dan autochtone leerlingen. Turkse en Marokkaanse meisjes doen het gemiddeld iets beter op school dan Turkse en Marokkaanse jongens. Een van de factoren die bij deze slechtere schoolprestaties een rol speelt is taalachterstand.
Deze jongeren verlaten vaker het onderwijs zonder een diploma. Ze hebben zes jaar later minder vaak werk, vaker een uitkering en zijn bovendien vaker betrokken bij misdrijven in vergelijking met leeftijdsgenoten die hun school wel afmaken.
Overige niet-westerse leerlingen die niet van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse herkomst zijn, verschillen veel minder van autochtone leerlingen. Iraanse leerlingen gaan vaker naar HAVO of VWO dan autochtone leeftijdsgenoten.

CBS, Jaarrapport Integratie 2014 (pdf)
Elsevier, 19 november 2014

Een op zeven Britse jongeren positief over ISIS

Engeland, oktober 2014

Uit een onderzoek onder 2000 Britten, blijkt dat 88% van de mensen negatief tegenover ISIS staat. Van de jongeren onder de 34 jaar staat 5.2% zeer positief tegenover ISIS. Van de jongeren onder de 25 staat 14% tamelijk positief tegenover ISIS en onder de 34 jaar is dat 12%.
Bij dezelfde groep sympathiseert een op de acht met Hamas en Hezbollah. Bij een klein deel daarvan gaat het om niet-islamitische jongeren die teleurgesteld zijn over de regering en buitenlandse politiek. Hun standpunten zouden volgens deskundigen voortkomen uit weerzin tegen de politiek en bewondering voor de moed van jihadi’s. Ook speelt onwetendheid over politiek een rol, net als wantrouwen ten opzichte van de media en rebellie tegen de gevestigde orde.

Blazing Cat Fur, 31 oktober 2014

Terrorisme neemt wereldwijd toe

Internationaal november 2014

Terreur eiste in 2013 wereldwijd 60 procent meer slachtoffers dan in 2012. Aanslagen komen overwegend van groepen met islamitisch karakter. Twee op de drie aanslagen wordt gepleegd door de Islamitische Staat, Boko Haram, Al-Kaida en de Taliban. Dit blijkt uit de nieuwe Global Terrorism Index van het Institute for Economics and Peace (EIP).

Trouw, 19 november 2014

Tweede Franse ISIS beul

Frankrijk / Syrië, november 2014

De Franse inlichtingendiensten hebben het sterke vermoeden dat er een tweede Franse beul voorkomt in de onthoofdingsvideo die ISIS zondag 16 november publiceerde. Het zou gaan om de 22 jarige bekeerling Michaël dos Santos, afkomstig uit Champigny-sur-Marne. Hij staat op de video met een mes in de hand klaar om een Syrische soldaat te onthoofden. 
De andere Franse beul is islam-bekeerling Maxime Hauchard uit Normandië.

Figaro, 19 november 2014
Huffington Post, 19 november 2014
Le Monde, 19 november 2014

Al-Qaida’s zeven stappen plan om de wereld te veroveren

Let op: dit is een ouder bericht. Augustus 2005

Volgens de Jordaanse journalist Fouad Hussein hebben radicale islamisten een 7 stappen plan om een wereldwijd een moslimdictatuur te stichten. Hussein zat samen met Al-Qaida leider Al-Zarqawi in de gevangenis en heeft goede contacten met vooraanstaande Al-Qaidaleiders. Het 7 stappen plan zou uit de negentiger jaren stammen en Hussein schreef er een artikel over in 2005.
Fase 1 ‘het ontwaken’ van 2000-2003: 9/11 is bedoeld om de VS tot een oorlog met de islam te bewegen. Moslims wereldwijd zouden daardoor wakker geschud worden.
Fase 2 ‘de ogen openen’ loopt tot 2006: Al-Qaida ontwikkelt zich van een organisatie tot een beweging, jonge mannen worden gerekruteerd. Het westen wordt zich bewust van de islamitische gemeenschap.
Fase 3 ‘opstaan’ van 2007 – 2010: de nadruk komt op Syrië te liggen. Gevechtsgroepen zijn voorbereid en sommige daarvan zijn gelegerd in Irak. Aanvallen op Israël moeten van de terroristen een erkende organisatie maken.
Fase 4 van 2010 – 2013: Al-Qaida bewerkstelligt de ineenstorting van de Arabische regimes. Aanvallen op oliemaatschappijen en de economie van de VS met behulp van cyberterrorisme.
Fase 5 van 2013 – 2016: uitroepen van een islamitisch kalifaat. De westerse invloed op de islamitische wereld is sterk afgenomen. Israël is verzwakt.  
Fase 6 vanaf 2016 'totale confrontatie'. Het leger van de islamitische staat zal een gevecht tussen gelovigen en ongelovigen veroorzaken.
Fase 7 loopt tot 2020 'definitieve victorie’: de niet-islamitische wereld zal volledig worden verslagen door de anderhalf miljard moslims. De oorlog zou ook wat langer dan tot 2020 kunnen duren.

Spiegel, 12 augustus 2005

Belgische jihadist betrokken bij onthoofdingen in Syrië

België / Syrië, november 2014

In de video waarmee ISIS afgelopen weekend van 15 en 16 november bewees dat ze een vijfde westerse gijzelaar Peter Kassig omgebracht heeft, zaten ook beelden van een massa-onthoofding. De beruchte Britse beul 'Jihadi John' wordt daarbij geflankeerd door een twintigtal ongemaskerde jihadisten. Een van die onthoofders is waarschijnlijk een Belg. Absolute zekerheid is er nog niet, maar de fysieke gelijkenis tussen één van de beulen en Abdelmajid Gharmaoui uit Vilvoorde is sterk. Gharmaoui staat bij verstek terecht op het proces tegen Shariah4Belgium. Een van de andere beulen is de Franse islam-bekeerling Maxime Hauchard uit Normandië. 

Volkskrant, 18 november 2014
HLN, 18 november 2014
Trouw, 18 november 2014
Huffingtonpost, 17 november 2014
Figaro, 17 november 2014

Teruggekeerde Duitse jihadiste wilde aanslag plegen

Duitsland, november 2014

Een 27-jarige vrouw uit Frankfurt die dit voorjaar met haar twee kleine kinderen naar de ’heilige oorlog’ in Syrië afreisde, was mogelijk van plan om bij terugkeer een aanslag te plegen. De vrouw werd op een Turkse luchthaven aangehouden, omdat ze een buis met ammonium- en kaliumnitraat bij zich had. Volgens de veiligheidsdienst zou deze buis als bom kunnen fungeren.
De Duitse autoriteiten zijn voor een eventuele aanklacht tegen de vrouw afhankelijk van informatie van hun Turkse collega’s. De Turkse overheid vindt dat niet vaststaat dat de vrouw van plan was een aanslag te plegen en zijn daarom vooralsnog niet van plan nader onderzoek naar de vrouw te doen. De vrouw is op vrije voeten, maar de veiligheidsdienst hebben haar wel in het vizier. Haar Duitse man zit nog in hechtenis. Het paar had een islamitisch huwelijk gesloten.
Volgens de Hessische minister van binnenlandse zaken Peter Beuth zijn er ook veel vrouwelijk jihadi’s vanuit Duitsland afgereisd. Ze komen via salafistische sociale netwerken in contact met potentiele partners.

FAZ, 17 november 2014

ISIS geeft eigen munteenheid uit

Irak / Syrië, november 2014

ISIS wil een eigen munteenheid gaan uitgeven. Dat stelt de SITE Intelgroup, die websites en sociale media van jihadistische organisaties nauwlettend volgt.
Het ISIS ‘ministerie van Financiën’ gaat munt- en papiergeld gaan uitgeven na een bevel van ISIS-leider Al-Baghdadi. Al-Baghdadi riep op tot nieuwe valuta ‘zuiver gewijd aan God’.
 In een toelichting zegt ISIS:'Deze munteenheid is niet vergelijkbaar met het ‘tirannieke systeem’ dat was opgedrongen aan de moslims, waardoor ze slaaf slaaf werden en in armoede leefden’. Ook spreekt ISIS over het huidige geldsysteem als ‘satanische woeker’.
Site verwacht dat binnenkort de eerste ISIS-munten en papiergeld in Irak en/of Syrië zullen gaan rouleren. Er komen twee gouden munten, drie zilveren munten en 2 koperen munten in omloop.

NRC, 14 november 2014
Goud Vergelijken, 17 november 2014