Veel criminelen onder asielzoekers in Duitsland

Duitsland, juni 2018

                              Merkel en Altmaier
                                             Merkel en Altmaier
Onder de anderhalf miljoen vluchtelingen in Duitsland bevinden zich heel wat criminelen, die oorlogsmisdaden pleegden. Het gaat om IS-jihadisten en om Taliban-soldaten. Ook andere misdadigers melden zich bij het federale instituut voor Migratie en Vluchtelingen (BAMF).

Moordenaar mag blijven wegens vervolging in eigen land
De Duitse media publiceerden over een Eritreeër die vertelde dat hij ’gedwongen werd om mensen te martelen’. Uit Bangladesh verscheen een man die in zijn thuisland tot 85 jaar cel vanwege moord is veroordeeld. Een Rus verklaarde dat hij de politieminister van de Kaukasische republiek Dagestan had geliquideerd en daarom vreesde voor zijn leven. Daarom stelde de Duitse IND dat de man vanwege ’politieke vervolging’ niet uitgezet mocht worden.

Dader kerstmarkt-aanslag had meerdere identiteiten
De Tunesische dader van de kerstmarkt-aanslag in 2016 in Berlijn Anis Amri had meerdere identiteiten en een lang strafblad in eigen land, Duitsland en Italië. Desondanks lieten alle autoriteiten de gevaarlijke terrorist lopen.

Duitse regering wil geen onderzoekscommissie
Ook zijn er zo’n honderd personen- waaronder ook terroristen - die elke maand asiel aanvragen terwijl ze al eerder afgewezen waren. Merkels voormalige vluchtelingencoördinator Peter Altmaier zei hiervan niets te weten, maar de Duitse regering wil geen parlementaire onderzoekscommissie waarvoor AfD en FDP pleiten.

Telegraaf, 22 juni 2018

Ruim 300 mensen in Europa door asielzoekers vermoord

Europa, juni 2018

                         Angela Merkel
Uit onderzoek van de Amerikaanse denktank Heritage Foundation blijkt dat sinds 2014 ruim 1000 mensen in Europa zijn vermoord of gewond als gevolg van aanslagen door islamitische asielzoekers.
Van de 194 islamitische aanslagen van de laatste vier jaar in Europa, waren er bij 32 daarvan asielzoekers betrokken. Deze 32 aqanslagen leidden tot 357 doden en 1678 gewonden.

Jihadisten kunnen zich schokkend makkelijk verbergen tussen asielzoekers’ Heritage Foundation onderzoeker Robin Simcox zegt dat het schokkend eenvoudig voor jihadisten is om zich schuil te houden in de stroom van asielzoekers. Simcox: ‘ de gevolgen van de beslissing om zo’n grote hoeveelheid mensen in zo’n korte tijd binnen te laten, zullen zich nog decennia lang doorgaan. Europa wordt al jarenlang geconfronteerd met een ernstige bedreiging door islamitisch terrorisme. Het besluit van bondskanselier Merkel om in 2015 de grenzen van Duitsland te openen, heeft helaas die dreiging verhoogd. Zelfs een klein aantal extremisten kan al enorme schade veroorzaken, kijk naar de aanslagen in Parijs, Londen, Berlijn en Stockholm en op andere plaatsen’.

Daily Mail, 15 juni 2018

Onthoofdingsgebaren door moslimkinderen op kleuterschool

Let op: dit is een ouder bericht. Belgie, augustus 2017

                     Moslim kinderen
Op een kleuterschool in Ronse noemen moslimkinderen andere kinderen ‘varkens’ en ‘ongelovigen’. Kleuters maken als onthoofdingsgebaren met de vinger langs hun keel. Dit blijkt uit een intern verslag van de Dr. Ovide Decroly-kleuterscholen in Ronse.

Koranverzen tijdens speeltijd
Onder de titel ‘Indoctrinatie bij kleuters’ beschrijft een juf het problematische gedrag van kinderen uit haar klas: ‘Arabische verzen uit de Koran citeren tijdens de speeltijd. Niet naar school komen omdat onze schoolvisie niet past binnen de geloofsovertuiging. Op vrijdag niet naar school komen om godsdienstige redenen. Een kleuter heeft al een vriend in Marokko waar ze later mee zal trouwen. Een meisje weigert om een jongen een hand te geven en om naast een jongen in de rij te staan’.

Moslimouders lachen om de problemen
In het verslag is tevens sprake van ‘moordbedreigingen door een kind uitgesproken aan ‘ongelovigen’ en onthoofdingsgebaren’. Als ouders hierop worden geattendeerd, moeten ze er om lachen.

Onderwijskundige: ‘Probleem in zekere zin normaal’
Het probleem speelt op meer Belgische scholen. Bij het ‘Netwerk Islamexperts’ zijn al honderden meldingen van scholen die problemen hebben.
Maar volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen zouden er geen aanwijzingen zijn dat het probleem breder verspreid is. Woordvoerster Marijke Van Bogaert: ‘Bovendien bestaan geradicaliseerde kleuters niet. Kinderen nemen enkel dingen over die ze thuis, op televisie of bij vriendjes horen. Dat is in zekere zin normaal. Het hele schoolgebeuren is gericht op hoe je kleuters en kinderen leert wat kan en wat niet kan, dus scholen weten perfect hoe ze zo’n probleem moeten aanpakken als het zich zou stellen’.

HLN, 21 augustus 2017

Asielzoekers buitensporig vaak crimineel

Duitsland, juni 2018

                                  Asielzoekers buitensporig crimineel
Uit cijfers van het Duitse Bundeskriminalamt en uit het onderzoek ‘Kriminalität im Kontext von Zuwanderung’, blijkt dat asielzoekers bovengemiddeld crimineel zijn.
In 2017 werden 167.300 asielzoekers verdacht van een misdrijf. Het gaat hier om asielzoekers, gedoogde asielzoekers, quota-vluchtelingen en illegalen. Begin 2017 waren er hiervan waarschijnlijk ongeveer 1,6 miljoen in Duitsland, waar in de loop van 2017 nog bijna 200.000 asielzoekers bijkwamen.
Ter vergelijking: er waren in 2017 1,9% Duitsers verdacht van een misdrijf, van de 1,8 miljoen migranten was dat 9,3%, van de 928.000 asielzoekers, gedoogde asielzoekers en illegalen bedroeg dat percentage 16,9%. Dat is bijna negen keer zo hoog als het percentage verdachte Duitsers.

In Oostenrijk een op de vijf asielzoekers van misdrijf verdacht

In Oostenrijk werden vorig jaar 20% van de asielzoekers verdacht van een misdrijf.
Bij geweldsmisdrijven, was 0,15% van de Duitsers verdachte en 2,75% van de asielzoekers. Dat is 18 keer zo veel.

13 Duitsers vermoord in 2017 door asielzoekers
In 2017 werden 13 Duitsers door asielzoekers vermoord en er waren ruim 100 gevallen van poging tot moord en doodslag door asielzoekers.

Unzensuriert, 10 juni 2018

Duitse asielbureau ‘s falen en frauderen: grote veiligheidsrisico’s!

Duitsland, mei 2018

                   Asieltoestroom Duitsland
Uit een corruptieonderzoek bij het Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), blijkt dat al jarenlang ernstige fouten worden gemaakt. Het OM vond bij een onderzoek bij BAMF Bremen dat ambtenaren, advocaten en tolken verdacht worden van fraude waarbij tenminste 1000 asielzoekers ten onrechte een verblijfsstatus kregen. Onder hen zijn waarschijnlijk criminelen en terreurverdachten. Het overheidsonderzoek wordt nu uitgebreid naar 10 andere BAMF kantoren die een bovengemiddeld aantal asielzoekers een verblijfsstatus hebben toegekend.

Geen vingerafdrukken asielzoekers: identiteit en nationaliteit niet bekend
BAMF woordvoerder Rudolf Scheinost wijst naar de vluchtelingenpolitiek van Merkel: ‘BAMF moest in 2015 – 2016 meer dan een miljoen aanvragen verwerken, terwijl er maar capaciteit was om ten hoogste 100.000 aanvragen te behandelen’. Op dit moment heeft slechts de helft van de BAMF ambtenaren beschikking over vingerafdruk apparatuur. Dit betekent dat er ernstige twijfel bestaat over de nationaliteit en identiteit van grote aantallen asielzoekers, zo stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ruim half miljoen uitgewezen asielzoekers nog steeds in Duitsland
Er verblijven op dit moment ruim een half miljoen (550.000) asielzoekers in Duitsland van wie het asielverzoek is afgewezen. Voorzitter van de belangrijkste politie vakbond Rainer Wendt, stelt dat deze onthullingen slechts het topje van de ijsberg weergeven: ‘er zijn hier honderdduizenden mensen van wie we niet weten wie ze zijn. Dat is een gigantisch risico’.
Zie ook: Asielfraude Berlijn: honderden illegale Nigerianen in Berlijn

Wall Street Journal, 31 mei 2018

Asielfraude Berlijn: honderden illegale Nigerianen in Berlijn

Duitsland, mei 2018

                    Asiel fraude Berlijn
Het Berlijnse immigratiebureau heeft jarenlang fraude met vervalste EU-verblijfsvergunningen voor Nigerianen mogelijk gemaakt, hoewel medewerkers van het bureau meermaals bij de overheid aan de bel trokken. Er werd echter niets met hun meldingen gedaan.
Een aanzienlijk deel van de Nigerianen in Berlijn heeft dan ook een illegale verblijfsstatus. Een bende van zes leden bezorgde ruim 200 Nigerianen een EU-verblijfsvergunningkaart door steeds dezelfde truc: een Portugees-Nigeriaans echtpaar verzocht bij de Berlijnse immigratiedienst om een verblijfskaart voor familieleden van EU-burgers. De huwelijksakten werden in Nigeria vervalst en de Duitse arbeidscontracten en loonbriefjes van de Portugese ‘echtgenote ’werden gemaakt door een voormalig bordeel eigenaar. Er was ook een Berlijnse advocaat bij betrokken.
Achter deze aanpak gaat een internationale criminele bende schuilt. De bende van zes staat inmiddels voor een Berlijnse rechtbank.

Bild, 29 mei 2018

Drie Koerden in vluchtelingenkamp Lesbos vermoord omdat ze niet aan ramadan deden

Griekenland, mei 2018

                Koerden vermoord op Lesbos
Volgens Koerdische bronnen en freelance journalist Raman Ghavabi van de Jerusalem Post zouden Syrische moslims in een vluchtelingenkamp Moria op Lesbos Koerden die zich niet aan de ramadan hielden hebben aangevallen met messen en metalen staven. Daarbij kwamen 3 Koerden om het leven en werden er 22 gewond.

Zero Hedge, 26 mei 2018

Helft Turkse Duitsers stelt sharia boven Duitse wetten

Duitsland, april 2018

                     Turken
Uit het onderzoek ‘Integratie en religie vanuit het perspectief van mensen van Turkse origine in Duitsland’ uit 2016 van de Universiteit van Münster, blijkt dat bijna een derde van de Turkse Duitsers vindt dat moslims moeten leven volgens de sociale orde uit de tijd van de profeet.
47% van de respondenten is het eens met de stelling ‘De naleving van de geboden van mijn religie is voor mij belangrijker dan de wetten van de staat waarin ik leef’. 36% vindt dat alleen de islam de problemen van onze tijd kan oplossen. Het aantal respondenten dat instemt met alle drie de stellingen is 13%.
Van de leden van de 2e en 3e generatie bepleit 86% een trots zelfbewustzijn over hun afkomst. Bij de eerste generatie was dat nog 67%.

Hoge werkloosheid onder migranten
 Van de Duitse werklozen heeft 43% een migrantenafkomst. Van de 4,3 miljoen mensen die zouden kunnen werken maar leeft van een uitkering, heeft 52,6% van een migratie achtergrond, terwijl 6% van de bevolking uit moslims bestaat.

Journalisten Watch, 22 april 2018

Duitse jongen door moslimleerlingen mishandeld en uitgescholden voor ‘Duits zwijn’

Duitsland, april 2018

                  Duitse jongen door moslimleerlingen mishandeld
Op een school in de multiculturele wijk Berlin-Mitte wordt een Duitse jongen al jaren gepest en mishandeld omdat hij Duits is. Hij wordt uitgemaakt voor ‘Duits zwijn’ en ‘Duitse aardappel’. Verreweg de meeste kinderen op de school zijn moslimkinderen.
De familie van de jongen: "Naast de talloze beledigingen die hij dagelijks moet ondergaan, is onze zoon ook van een trap gegooid, hij is diverse keren in elkaar geslagen op het schoolplein, soms terwijl de leraar toekeek. Hij is meer dan eens per ambulance van school gekomen. We hebben het afgelopen jaar zes van dit soort incidenten meegemaakt".

Geen sancties voor daders
‘De daders krijgen soms een gesprek met een maatschappelijk werker, er worden wat excuses gemaakt, maar soms valt hetzelfde kind onze zoon dezelfde dag nog weer aan’. Volgens de ouders durven sommige leraren de leerlingen niet eens aan te kijken, omdat die zich zo snel in hun eer voelen aangetast.

Tagesspiegel, 17 april 2018
Voice of Europe, 19 april 2018

Geld uit Nederland naar jihadi’s in Syrië

Nederland, april 2018 / oktober 2017

                                Nederlands geld voor jihadi's in Syrie
Twee mannen uit Deventer zitten sinds eind maart vast op verdenking van het financieren van terrorisme in Syrië. Ze stuurden geld van vrienden en familie van jihadisten naar Syrië via ‘Hawala-bankieren’: familieleden gaven geld aan de verdachten, die gaven op hun beurt aan een wisselkantoor in Turkije namen en bedragen door. Lokale contacten in Turkije zorgden er dan voor dat dat bedrag bij de jihadi’s terechtkwam.

Uitkeringsfraude
Via Hawala-bankieren wordt vaker geld naar jihadi’s gestuurd. Zo zouden 30 mensen tussen 2013 en 2017 vorig jaar geld hebben overgemaakt naar familie of vrienden in Syrie. Een Hagenaar maakte 17.000 euro over aan zijn broer in Syrië. Dat geld kwam onder meer uit uitkeringsfraude.

Geld voor jihadi’s via humanitaire stichtingen
De Financial Intelligence Unit stelt dat Nederlandse humanitaire stichtingen steeds meer lijken te worden misbruikt voor het financieren van terrorisme. Het gaat daarbij vaak om kleine, zelfverklaarde humanitaire of educatieve organisaties die het geld voor ‘noodhulp’ zeggen te gebruiken en meestal geen (financiële) jaarverslagen hebben.
In 2016 vond de FIU 4.494 verdachte transacties met een mogelijke terreurlink. Bestuurders van deze stichtingen zitten vaak in meerdere besturen tegelijk.

AD, 10 april 2018
AD, 16 oktober 2017