Somalische bendes misbruiken Britse meisjes in Bristol

Engeland, november 2014

Somalische mannen in Bristol hebben tenminste tien meisjes seksueel misbruikt en aan elkaar doorgegeven. De politie en hulpverleningsorganisaties denken echter dat het om veel meer meisjes gaat.
De feiten die naar voren kwamen gedurende twee rechtszaken tegen de Somaliërs, doen sterk denken aan vergelijkbare schandalen rond kindermisbruik in Rochdale en Oxford. De meisjes werden misbruikt in flats, parken en invalidentoiletten. De Somaliërs gaven de meisjes aan elkaar door of verdienden aan het prostitueren van de meisjes. Bij diverse Somaliërs was ook sprake van drugsgebruik.
Vier Somaliërs werden veroordeeld voor verkrachting, kindermisbruik en prostitueren van minderjarigen.

Guardian, 27 november 2014

Groninger moskee steunt radicale islamisten en jihadi’s

Nederland, november 2014

Op de facebook van het Islamitisch Centrum Groningen(ICG) staan likes voor Shaykh Ahmad Musa Jibril en De Zuivere Aanbidding.
De Shayk is een bron van inspiratie voor jihadi’s. Op zijn Facebook roept hij op naar Syrië te gaan. Tijdens een rechtszaak tegen de Shayk bleek dat hij een radicale salafistische website runde. Hij heeft in de VS een reis- en social media-verbod.De Zuivere Aanbidding toont op haar site afbeeldingen van gesneuvelde IS-strijders die worden geprezen.
Een ICG-woordvoerder zegt: ‘De Shaykh is een man met veel kennis. 'We hebben daarom een les van hem op onze Facebookpagina gezet. Daar komt geen Jihad aan te pas’.
De like voor de Zuivere Aanbidding is inmiddels van de ICG-site verwijderd, nadat buurtbewoners een bezwaarschrift indienden tegen de bouw van een nieuwe moskee door ICG. Ze vinden dat de facebook-likes haaks staan op de vredelievende boodschap op de ICG-site.
 Het ICG-bestuur vindt dat ze 'ten onrechte in verband wordt gebracht met de strijd voor de Islamitische Staat'.

RTV Noord, 26 november 2014

Kopenhaagse wijk is islamitische criminele enclave

Denemarken, november 2014

De Kopenhaagse wijk sociale woningbouw wijk Tingjberg is veranderd in een islamitische criminele enclave. Dat zegt priester Ulrich Vogel die in 2009 uit de wijk vertrok nadat hij langdurig werd geïntimideerd door herhaalde inbraken en vandalistische uitingen op zijn huis. Na 4 maanden kwam hij terug.
Nu zegt hij: ‘er is hier veel te weinig politie en de misdaad tiert hier welig’. En:  als je hoort van de maffia op Sicilië, denk ik altijd: je hoeft niet zo ver te reizen. Deze vormen van criminaliteit doen het hier in de wijk heel goed. Criminaliteit is nu volledig in de wijk ingebakken’. En: ‘Balkons zijn afgetimmerd. 20 jaar geleden zag je nog overal bloemen op de balkons. Nu zie je misschien nog twee ramen waar bloemen achter staan. Het winkelcentrum is versleten’.
Masti Jutka, sociaal werkster van de kerk vult aan: ‘ Ik vind het niet prettig om te zeggen, maar als het donker is nemen jongeren de straten over. Ze vragen voorbijgangers wat ze in Tingbjerg komen doen. Of ze eisen geld van mensen die de wijk ingaan’. En: ‘De politie doet niets. Er is sprake van een parallelle samenleving’.
Een lokale ondernemer werd gechanteerd om ‘beschermgeld’ te betalen. Als hem niet lukte te betalen, werden zijn ruiten ingeslagen. Nu is hij uit de wijk vertrokken. Overdag komen sociaal werkers voor de bewoners die zeer overwegend van buitenlandse komaf zijn. Als het donker wordt, nemen bendes de straat over. Uitkeringsontvangers worden afgeperst. Bij inbraken komt de politie niet meer langs, omdat ze dat te gevaarlijk vinden.
Anders Bo Møller, commissaris van politie vindt echter dat het steeds beter gaat in de wijk. Volgens politierapporten is de criminauiteit de laatste jaren gedaald.
Zie ook: Deense wijk in greep van moslimjongeren

Berlingske, 16 november 2014
Trykke Frihed, 6 oktober 2014

Christelijke kinderen door moslimkinderen gepest in asielzoekerscentra

Nederland, november 2014

Christelijke kinderen in asielzoekerscentra worden zo gepest door moslimkinderen, dat ze om daaraan te ontkomen, zich willen bekeren tot de islam. Dat stellen hulpverleners van de kerkelijke hulporganisatie Gave.
Daarnaast zouden christelijke asielzoekers uit Eritrea en Syrië in de problemen raken met islamitische asielzoekers.

Elsevier, 21 november 2014

Segregatie in zorg door Nederlandse Turken; de lange arm van Erdogan

Nederland, november 2014

De decentralisatie van jeugdzorg betekent kansen voor Turkse organisaties die vinden dat Turkse pleegkinderen bij islamitische gezinnen moeten opgroeien. Zonder een landelijk beleid voor jeugdzorg, kunnen op gemeentelijk niveau islamitische organisaties de dienst uitmaken.
Zo vertelt Mehmet Akbulut, directeur van een adviesbureau dat hij ruim 30.000 euro subsidie van Turkije kreeg om raadsleden van allochtone komaf te leren hoe ze invloed kunnen uitoefenen op jeugdzorg. Samen met het Contactorgaan Moslim en Overheid wil Akbulut pleeggezinhuizen opzetten waarin beide ouders islamitisch zijn. Akbulut is tevens directeur van Exire Consultancy dat adviezen verstrekt aan Turkse bedrijven die zich in Nederland en Nederlandse bedrijven die zich in Turkije willen vestigen. Akbulut was eerder betrokken bij de school Ibn Ghaldoun.
In Amsterdam is Diversiteitsland bezig met soortgelijke actie: onder het mom van benutting van het multiculturele potentieel van de samenleving wordt gestaag naar segregatie toegewerkt via Turkse ’ambassadeurs’ voor pleegzorg.

Telegraaf, 21 november 2014
LinkedIn Mehmet Akbulut

Egyptische arts die een vrouwen­besnijdenis met dodelijke afloop uitvoerde bij een 13-jarig meisje gaat vrijuit.

Egypte, november 2014

Een Egyptische arts die een vrouwen­besnijdenis met dodelijke afloop uitvoerde bij een 13-jarig meisje gaat vrijuit. Hij werd vrijgesproken door een rechter, die zijn beslissing verder niet toelichtte. Deze vrijspraak komt ondanks het feit dat Egypte sinds 2008 een verbod op vrouwen­besnijdenis kent.
Vrouwen­besnijdenis is nog steeds wijdverbreid in Egypte. Meer dan 90% van de Egyptische vrouwen onder de 50 heeft het ondergaan, aldus gegevens van de overheid. 
Het ging hierbij om het eerste proces inzake vrouwenbesnijdenis in Egypte, een 'landmark case'.
Mensenrechten­organisaties zijn bang dat het verbod door deze uitspraak op losse schroeven komt te staan.

RefDag 21 november 2014
BBC, 20 november 2014
Al Jazeera, 20 november 2014

Turkse en Marokkaanse jongeren doen het op school minder dan autochtone en Surinaamse leeftijdgenoten

Nederland, november 2014

Uit het Jaarrapport Integratie 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat leerlingen van Turkse of Marokkaanse komaf half zo vaak op HAVO of VWO dan autochtone leerlingen. Turkse en Marokkaanse meisjes doen het gemiddeld iets beter op school dan Turkse en Marokkaanse jongens. Een van de factoren die bij deze slechtere schoolprestaties een rol speelt is taalachterstand.
Deze jongeren verlaten vaker het onderwijs zonder een diploma. Ze hebben zes jaar later minder vaak werk, vaker een uitkering en zijn bovendien vaker betrokken bij misdrijven in vergelijking met leeftijdsgenoten die hun school wel afmaken.
Overige niet-westerse leerlingen die niet van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse herkomst zijn, verschillen veel minder van autochtone leerlingen. Iraanse leerlingen gaan vaker naar HAVO of VWO dan autochtone leeftijdsgenoten.

CBS, Jaarrapport Integratie 2014 (pdf)
Elsevier, 19 november 2014

Een op zeven Britse jongeren positief over ISIS

Engeland, oktober 2014

Uit een onderzoek onder 2000 Britten, blijkt dat 88% van de mensen negatief tegenover ISIS staat. Van de jongeren onder de 34 jaar staat 5.2% zeer positief tegenover ISIS. Van de jongeren onder de 25 staat 14% tamelijk positief tegenover ISIS en onder de 34 jaar is dat 12%.
Bij dezelfde groep sympathiseert een op de acht met Hamas en Hezbollah. Bij een klein deel daarvan gaat het om niet-islamitische jongeren die teleurgesteld zijn over de regering en buitenlandse politiek. Hun standpunten zouden volgens deskundigen voortkomen uit weerzin tegen de politiek en bewondering voor de moed van jihadi’s. Ook speelt onwetendheid over politiek een rol, net als wantrouwen ten opzichte van de media en rebellie tegen de gevestigde orde.

Blazing Cat Fur, 31 oktober 2014

Terrorisme neemt wereldwijd toe

Internationaal november 2014

Terreur eiste in 2013 wereldwijd 60 procent meer slachtoffers dan in 2012. Aanslagen komen overwegend van groepen met islamitisch karakter. Twee op de drie aanslagen wordt gepleegd door de Islamitische Staat, Boko Haram, Al-Kaida en de Taliban. Dit blijkt uit de nieuwe Global Terrorism Index van het Institute for Economics and Peace (EIP).

Trouw, 19 november 2014

Tweede Franse ISIS beul

Frankrijk / Syrië, november 2014

De Franse inlichtingendiensten hebben het sterke vermoeden dat er een tweede Franse beul voorkomt in de onthoofdingsvideo die ISIS zondag 16 november publiceerde. Het zou gaan om de 22 jarige bekeerling Michaël dos Santos, afkomstig uit Champigny-sur-Marne. Hij staat op de video met een mes in de hand klaar om een Syrische soldaat te onthoofden. 
De andere Franse beul is islam-bekeerling Maxime Hauchard uit Normandië.

Figaro, 19 november 2014
Huffington Post, 19 november 2014
Le Monde, 19 november 2014