Published on Nieuw Religieus Peil (http://www.nieuwreligieuspeil.net)

‘Sharia kan zonder probleem in Nederland worden ingevoerd’

By copywriter
Aangemaakt 13 mei 2007 - 15:06

plaats-datum

Nederland, mei 2007

body

Volgens de vooraanstaande Palestijns-Amerikaanse islamologe Maysam Al Faruqi van de Georgetown University in Washington, zou Nederland zonder probleem de sharia kunnen invoeren. De islamologe deed haar uitspraak op een symposium van de Universiteit van Tilburg over sharia in Europa. Het symposium vond onder meer plaats naar aanleiding van uitspraken van voormalig minister van justitie Donner, dat in Nederland de sharia kan worden ingevoerd wanneer tweederde van de bevolking dit wil. In de praktijk blijkt de sharia al door te dringen in West Europese wetten. Zo wordt in Engeland islamitisch erfrecht deels geaccepteerd. Volgens Al Faruqi is er niet zoveel verschil tussen Europese wetten en de sharia: ‘De twee systemen kunnen makkelijk naast elkaar bestaan. We gaan uit van dezelfde beginselen. Alleen de islamitische gebruiken zijn misschien anders’. Mensenrechten zouden, aldus de islamologe veilig zijn: ‘Vrouwenbesnijdenis en andere misdaden zijn natuurlijk een probleem in de islamitische wereld. Daar moet dan iets tegen worden gedaan’.


Source URL:
http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/736