Helft Turkse Duitsers stelt sharia boven Duitse wetten

Duitsland, april 2018

                     Turken
Uit het onderzoek ‘Integratie en religie vanuit het perspectief van mensen van Turkse origine in Duitsland’ uit 2016 van de Universiteit van Münster, blijkt dat bijna een derde van de Turkse Duitsers vindt dat moslims moeten leven volgens de sociale orde uit de tijd van de profeet.
47% van de respondenten is het eens met de stelling ‘De naleving van de geboden van mijn religie is voor mij belangrijker dan de wetten van de staat waarin ik leef’. 36% vindt dat alleen de islam de problemen van onze tijd kan oplossen. Het aantal respondenten dat instemt met alle drie de stellingen is 13%.
Van de leden van de 2e en 3e generatie bepleit 86% een trots zelfbewustzijn over hun afkomst. Bij de eerste generatie was dat nog 67%.

Hoge werkloosheid onder migranten
 Van de Duitse werklozen heeft 43% een migrantenafkomst. Van de 4,3 miljoen mensen die zouden kunnen werken maar leeft van een uitkering, heeft 52,6% van een migratie achtergrond, terwijl 6% van de bevolking uit moslims bestaat.

Journalisten Watch, 22 april 2018