Maagdenvlies hersteloperaties populairder

Frankrijk, april 2007

Onder jonge vrouwen van islamitische komaf is de afgelopen jaren het aantal operaties om het maagdenvlies te herstellen toegenomen.
De zogenoemde ‘hymenoplastie’ operaties kosten gemiddeld tussen de 1500 en 3000 euro.
Er zijn geen exacte cijfers beschikbaar over het aantal operaties, maar gynaecoloog Abecassis zegt dat hij inmiddels zo’n drie operaties per week uitvoert. Professor Jacques Lansac, voorzitter van de vereniging voor Gynaecologie vindt de operaties volstrekt strijdig met de vrijheid van vrouwen. Hij vindt ook dat de operaties in overheidsziekenhuizen niet passen bij de scheiding tussen kerk en staat.
De vrouwen die de operatie ondergaan doen dat om hun verloofde en hun familie niet teleur te stellen.

Reuters, 30 april 2007