Massa-aanrandingen Arabisch verschijnsel: El-taḥarrush

Internationaal, januari 2016

Georganiseerde groepsaanrandingen tijdens grote evenementen zijn in Arabische landen al langer een bekend probleem. De naam ervoor is El-taḥarrush of 'Taharush ginsy'. De aanrandingen, verkrachtingen en berovingen worden veelal georganiseerd via sociale media.
'Taharrush Ginsy' verwijst vooral naar seksuele intimidatie van vrouwen in Egypte. Het probleem werd vóór 2011, toen de massaverkrachtingen op het Tahrir-plein plaatsvonden, nauwelijks benoemd. De aanrandingen werden veelal 'moaksa' oftewel 'flirten' genoemd.
                       Aanranding Keulen
Volgens de studie Clouds in Egypt's Sky uit 2008 in Egypte, is daar 98% van de niet-Egyptische vrouwen in aanraking gekomen met 'Taharrush'. Voor Egyptische vrouwen is dat 83%. Volgens de studie is 'Taharrush' een probleem dat hoofdzakelijk in Arabische landen, vooral in Egypte voorkomt en wezenlijk anders is dan seksuele mishandeling in andere delen van de wereld. De Duitse federale recherche (BKA) die onderzoek doet naar de massa-aanrandingen in Keulen en andere steden is op de hoogte van El-Tasharush.

Elsevier, 10 januari 2016