Moslims in Europa: driekwart vindt dat goddelijke wetten voor nationale wetten gaan

Europa, mei 2014

Uit een onderzoek van Wissenschaftszentrums Berlin naar religieus fanatisme in Duitsland, Frankrijk, Nederland, België, Oostenrijk en Zweden, blijkt dat 73% van de ondervraagde moslims goddelijke wetten belangrijker vindt dat staatswetten (bij christenen is dit 13%). Voor een terugkeer naar de oorsprong van de islam, sprak 60% van de ondervraagden zich uit (bij christenen 20%).
In Oostenrijk vond 79% van de moslims dat Joden niet zijn te vertrouwen(bij christenen 9%) en 69% keerde zich tegen homoseksualiteit (bij christenen 13%).
In Europa is bij 44% van de moslims sprake van fundamentalisme. Van de moslims is 45% er van overtuigd dat het westen de islam wil vernietigen. Bij jongeren is vaker sprake van een fundamentalistische instelling dan bij hun ouders en grootouders.
Uit onderzoek van het Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen uit 2008 blijkt dat christelijke scholieren in het voormalige Joegoslavië twee keer beter zijn geïntegreerd dan hun islamitische leeftijdgenoten. Christelijke scholieren zijn veel minder tot geweld bereid dan islamitische scholieren. Hoe sterker de religieuze binding bij deze laatste groep is: hoe meer ze bereid zijn tot geweld.
Zie ook Meerderheid moslims in West-Europa fundamentalistisch

Die Presse, 2 mei 2014