Verbod op godslastering strijdig met uitspraak VN Mensenrechtenraad

Nederland / Internationaal, januari 2012

De Amerikaanse filosoof Austin Dacey stelt dat het Nederlandse verbod op godslastering in strijd is met het 'General Comment no. 34' van juli 2011 van de Mensenrechtenraad. De Mensenrechtenraad ziet namens de VN toe op naleving van het International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), een door Nederland in 1978 geratificeerd verdrag.
De Mensenrechtenraad oordeelde dat 'het verbod op uitingen van gebrek aan respect voor een godsdienst of een ander geloofsysteem, inclusief wetten betreffende godslastering, onverenigbaar is met het Convenant'.
Voor Nederland zou de uitspraak van de Mensenrechtenraad moeten leiden tot de afschaffing van artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht, aldus Dacey.
Artikel 147 is van de hand van minister Jan Donner in 1932. Kleinzoon Piet Hein Donner, toenmalig minister, stelde in 2004 na de moord op Theo van Gogh, voor om het wetsartikel nieuw leven in te blazen.
Dacey is vertegenwoordiger bij de VN van de International Humanist and Ethical Union en heeft diverse boeken over mensenrechten, ethiek en secularisme op zijn naam staan.

Trouw, 14 januari 2012
Wikipedia over Austin Dacey