Bijna helft kinderen in Duitse grote steden is van immigranten afkomst

Duitsland, september 2011

Het officiële Duitse regeringsbureau voor de Statistiek stelt op basis van cijfers uit 2010 dat 46% van de kinderen in de 14 grootste steden – zoals Berlijn, Hamburg, München, Frankfurt, Bremen, Leipzig, Neurenberg - van migranten afkomst is.
In steden met een inwonertal tussen de 100.000 en 200.000 is dat percentage ongeveer hetzelfde. Alleen in steden met een inwonertal tussen de 200.000 en 500.000 – zoals Bonn, Maagdenburg, Mannheim - is dat percentage iets lager: n.l. 41%.  In heel Duitsland is 31% van de kinderen van buitenlandse afkomst. Dat is 2% meer dan in 2005.
Sinds de telling van 2005 is het absolute aantal migrantenkinderen licht teruggelopen: in 2005 ging het om 4,1 miljoen migrantenkinderen op een totaal aantal kinderen van 14,4 miljoen. In 2010 is dat 4 miljoen migranten kinderen op een groep van in totaal 13,1 miljoen kinderen.
Onder kinderen met een migratie afkomst worden kinderen verstaan van wie tenminste een van beide ouders een buitenlandse nationaliteit heeft.

N-TV, 20 september 2011