Jodelende Oostenrijker stoort biddende moslimburen: 800 euro boete

Oostenrijk, november 2010

De gepensioneerde Helmut G. uit Graz was tijdens het grasmaaien in zijn tuin op vrijdagmiddag aan het jodelen. Zijn islamitische buren stelden dit niet op prijs. Deze waren net bezig met hun vrijdaggebed en luisterden naar het gezang van hun voorganger, een muezzin. Hun gebeden waren via de luidspreker ook te horen in de straat.
De politie kwam erbij en sleepte Helmut G. voor de rechter. Helmut G.: ‘de klacht kwam erop neer dat mijn gejodel leek op het gezang van hun muezzin. Maar het was helemaal niet mijn bedoeling om hem na te doen'.
De rechter geloofde G. niet en legde hem 800 euro boete op, wegens ‘minachting van religieuze symbolen’ en ‘belemmering van de uitoefening van de godsdienst’.

Krone Zeitung, 27 november 2010
Trouw, 27 november 2010