Islam en mode onderzoek krijgt subsidie

Nederland, februari 2007

In een Europese competitie heeft Norface, een netwerk dat wordt bekostigd door het Zesde kaderprogramma van de Europese Unie, een subsidie van 500.000 euro toegekend aan prof. dr. Annelies Moors, hoogleraar Sociaal-wetenschappelijke studie van hedendaagse moslimsamenlevingen aan de UvA (ISIM/ASSR).
Moors ontvangt de subsidie voor een internationaal onderzoek naar islam en mode als onderdeel van een groter programma naar de opkomst van religie in Europa. Het onderzoek gaat over opkomst en verspreiding van ‘islamitische mode’ in Europa en het belang daarbij van zowel transnationale verbanden als lokale contexten.
Centrale vragen zijn: hoe gaan consumenten en producenten om met mogelijke spanningen tussen religie en mode, overtuiging en consumptie en wat is de betekenis van de nieuwe jeugdcultuur voor de aanwezigheid van religie in de publieke ruimte? Het onderzoek vindt plaats in 2007-2009 samen met vier Europese partners.

Universiteit van Amsterdam, 1 februari 2007