Kwart Turkse en Arabische migrantenjongeren positief over Hitler

Oostenrijk, november 2010

Uit een onderzoek van het Institut für Jugendkulturforschung onder immigrantenjongeren blijkt een kwart van de Arabische en Turkse jongeren positief tegenover Hitler staat. 25,2% onderschreef de stelling ‘Hitler heeft veel goeds voor de mensen gedaan’. 53,4% is weinig kritisch mbt deze stelling. Van alle immigranten onderschreef 17,6% de stelling.
Van de Turkse en Arabische jongeren vindt 46,6 % dat ‘Joden te veel invloed op de wereldeconomie hebben’. Van alle migrantenjongeren is dat percentage 15,5%. Van de jonge Turken vindt 36 procent dat homoseksualiteit ‘een onnatuurlijke levenswijze is’.
Onderzoeker Bernhard Heinzlmaier: ‘deze jongeren verkeren in een autoritair-patriarchale omgeving en hebben weinig bezwaar tegen dictaturen’.

OE24, 5 november 2010