Zorgverzekeraar Agis neemt initiatief voor allochtonenkliniek: 'rekening houden met geloofsachtergrond patiënt’

Nederland, september 2010

Op initiatief van zorgverzekeraar Agis gaat in Amsterdam volgende maand de allochtonenkliniek Vatan (‘thuisland’) van start voor Turkse Nederlanders, maar ‘ook patiënten van welke etnische groep dan ook zijn van harte welkom’.
De kliniek wordt opgericht door een aantal specialisten van voornamelijk Turkse afkomst. Uit informatie van Agis blijkt dat jaarlijks ruim 30.000 Turken tijdens hun zomervakantie naar een Turks ziekenhuis gaan met hun klachten. De Vatankliniek op haar website: ‘Een deel van de Turkse allochtonen voelen zich onvoldoende begrepen door Nederlandse hulpverleners en zoeken hulp in het land van herkomst, vaak ondanks goede kennis van de Nederlandse taal'.
Vatan wil medische zorg aanbieden ‘door betere communicatie en door rekening te houden met de culturele achtergrond en geloofsovertuiging van de patiënt’.
Vatan is al actief als besnijdeniskliniek met vestigingen in Amsterdam, Utrecht en Apeldoorn.

Trouw, 20 september 2010
FOK, 21 september 2010
HBVL, 21 september 2010
Website Vatankliniek