Grünen voor ‘solidariteitsheffing’ tbv integratie van Turkse immigranten

Duitsland, september 2010

De vicevoorzitter van de Grünen-fractie in het Duitse parlement Josef Winkler, pleit er in de Neuen Osnabrücker Zeitung voor dat de Solidariteitsheffing met voormalig Oost-Duitsland geleidelijk wordt omgebouwd tot een ‘Integrationssoli’ of solidariteitsheffing voor Integratie en Opleiding.
Winkler: ‘We moeten investeren in de integratie van nieuwe bevolkingsgroepen. Een deel van de Solidariteitsheffing moet komend jaar worden besteed aan betere opleiding en taalbeheersing voor migranten’.
Winkler wil dat er in heel Duitsland onderwijs komt in hun moedertaal voor Turkse kinderen of andere migrantenkinderen: ‘als je je moedertaal niet goed spreekt, heb je volgens onderzoekers ook problemen om Duits te leren’.

Rheinische Post, 18 september 2010