Uitsluitend halal eten op 10% van de Nederlandstalige scholen in Brussel

België, september 2010

Uit onderzoek van politieke partij Vlaams Belang onder Nederlandstalig scholen in Brussel blijkt dat iets meer dan de helft van de 61 ondervraagde scholen geen varkensvlees serveert om de moslimgemeenschap niet tegen de borst te stoten. Twaalf procent van de scholen heeft uitsluitend halalvoedsel op het menu staan.
Niet-moslim ouders en kinderen weten vaak niet dat halal-vlees wordt geserveerd.
Zie ook: Ascott en Wembly serveren halal. Halal wijdverbreid in UK; het grote publiek weet van niets.

Gazet van Antwerpen, 19 september 2010