Etnisch gemengde scholen slecht voor leerprestaties

Nederland, juni 2010

Uit onderzoek van onderwijssocioloog Jaap Dronkers blijkt dat zowel autochtone kinderen als kinderen met een migrantenachtergrond slechtere resultaten behalen op etnisch sterk gemengde scholen dan op etnisch homogene scholen. Dit effect treedt het sterkste op bij onderwijsstelsels waarin een hiërarchie van schooltypen bestaat, zoals in Nederland.
Uit Dronkers’ onderzoek blijkt ook dat leerlingen met een islamitische achtergrond een grotere achterstand in taalscores hebben dan migrantenleerlingen met een andere achtergrond. Die achterstand kan volgens Dronkers niet worden verklaard door de sociaal-economische achtergrond van leerlingen of door het onderwijsstelsel.
Dronkers presenteerde zijn onderzoek bij zijn aanvaarding van de leerstoel International comparative research on educational performance and social inequality aan de Universiteit Maastricht. Dronkers stelt dat een zwarte school van een etnisch homogene samenstelling de beste kansen biedt voor immigranten-kinderen op goed onderwijs.
Voor zijn onderzoek gebruikte Dronkers data uit 2006 van het Program for International Student Assessment (PISA) van de Oeso. Sinds 2000 wordt deze test om de drie jaar afgenomen bij 15-jarige leerlingen uit meerdere Oeso-staten. De test meet wiskunde-, natuurkunde- en leesvaardigheden. Nederlandse data kon Dronkers niet gebruiken, doordat hier pas sinds vorig jaar het land van herkomst van leerlingen wordt geregistreerd.

NRC, 17 juni 2010