Duizenden polygame families in banlieus van Parijs

Frankrijk, mei 2010

Volgens schattingen van de Franse adviesraad voor mensenrechten CNCDH, wonen er tussen de 16.000 en 20.000 polygame families in Frankrijk. Gemiddeld bestaat een dergelijk gezin uit 11 of 12 leden, het gaat dus in totaal om 180.000 mensen die in een polygaam huishouden leven. Dat aantal is exclusief de mannen die andere echtgenotes in Afrika hebben. De families wonen vrijwel allemaal in achterstandswijken van Parijs, en in mindere mate in die van Lyon en Marseille.
Het gaat vooral om immigranten uit Mali en Senegal waar polygamie gebruikelijk is. 80 procent van de polygame families in Frankrijk zijn waarschijnlijk Malinezen. Polygamie is lange tijd gedoogd en soms ook gefaciliteerd door woningbouwverenigingen en kinderbijslag-organisatie CNAF. Pas in 1993 kwam er een immigratiewet die polygamie als grond voor gezinshereniging schrapte.
Polygame gezinnen wonen vooral in krappe huurflats. Als Malinese meisjes voor vakantie terugkeren naar hun geboortedorp in Mali, worden ze soms onder dwang uitgehuwelijkt als tweede of derde echtgenote.
De gecompliceerde situatie in polygame gezinnen leidt vaak tot spanning, geweld, schooluitval en moeilijk gedrag bij de kinderen. Onderzoekster en vrouwenrechtenactiviste Sonia Imloul: ‘Er zijn kleuters die zo onhandelbaar zijn dat ze naar een tweede of derde school worden gestuurd’.
Polygamie komt voor onder islamitische immigranten in Engeland, de VS, Italië, Canada, Griekenland, Denemarken, België, Duitsland en Nederland .

Trouw, 14 mei 2010