Vrijdag rustdag voor moslims en gratis grond voor moskee in nieuwe wet op de godsdienstvrijheid

Spanje, april 2010

De Spaanse regering heeft een wetsvoorstel opgesteld (Ley orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia) waarin moslims recht krijgen op een rustdag op vrijdag. Joden kunnen op zaterdag vrij krijgen. Ook krijgen religieuze groeperingen onder bepaalde voorwaarden het recht op gratis grond van de gemeente om een moskee, synagoge of tempel te bouwen.
In Spanje wonen ca. 1 miljoen moslims. 
Zie ook: Moslims veroorzaken rel in kathedraal

ABC, 2 april 2010