Onregelmatigheden met allochtone kiezers Rotterdam / Feyenoord

Nederland, maart 2010

Rotterdam zet Stadstoezicht in bij stembureaus in de deelgemeente Feyenoord. De gemeente stelde ‘incidenteel onrechtmatigheden’ vast. Het ging vooral om meldingen dat meerdere volwassen mensen in één stemhokje stonden, zoals allochtone kiezers die de taal niet machtig zijn. Meerdere volwassenen in een stemhokje is volgens de Kieswet niet toegestaan.
Daarnaast besloot Rotterdam de voorzitter van het stembureau aan het Afrikaanderplein te vervangen. In een stembureau in de deelgemeente Delfshaven werd de hele bezetting van het stembureau gewisseld. ‘Het is een combinatie van grote drukte wat het heel moeilijk maakt om goed toezicht te houden. Ze hebben niet goed genoeg geconstateerd dat er onregelmatigheden waren’.
Eerder liepen in Feyenoord de etnische spanningen binnen de PvdA hoog op.

Telegraaf, 3 maart 2010