Carl-Gustav Jung: Hitler lijkt op Mohammed

Internationaal, januari 2010

De bekende psychiater en grondlegger van de analytische psychiatrie Carl-Gustav Jung, vergeleek Hitler met de profeet Mohammed. De theoloog Karl Barth stelde islam en Nationaal Socialisme op één lijn.
Jung antwoordde in een interview eind jaren dertig op de vraag van de interviewer wat volgens hem de volgende stap in de religieuze ontwikkeling zou kunnen zijn: ‘we weten nog niet of Hitler een nieuwe islam gaat oprichten. Hij is er nu al mee bezig. Hij lijkt op Mohammed. De stemming in Duitsland is islamitisch: oorlogszuchtig en islamitisch. Ze zijn allemaal bezeten van een wilde god. Dat zou de historische toekomst kunnen worden’.
Karl Barth, een sociaal-democraat die halverwege de jaren dertig uit Duitsland vluchtte voor de Nazi’s, zei in 1939: ‘als het Nationaal Socialisme met tegenstand wordt geconfronteerd, kan het alleen maar verpletteren en doden, met een als goddelijk gevoelde macht en recht, net zoals de islam van oudsher doet. Het is onmogelijk om het Nationaal Socialisme te begrijpen, tenzij we het zien als een nieuwe islam, de mythe ervan als een nieuwe Allah en Hitler als de nieuwe profeet van Allah’.
Bovenstaande citaten zijn afkomstig van de website van Andrew G. Bostom, hoogleraar aan Brown University in de VS. Bostom is specialist in het onderzoek van secondaire bronnen als het gaat om antisemitisme in de islamitische wereld. Hij is auteur van o.a. The Legacy of Jihad en The Legacy of Islamic Antisemitism: From Sacred Texts to Solemn History.

Andrew Bostom: Islamofascism? Hitler, Muhammad, and Islam. 5 februari 2008