Meerderheid basisschool kinderen in Antwerpen vanaf 2012 moslim

België, oktober 2009

Van de leerlingen in het Antwerps stedelijk basisonderwijs kiest 40% voor de islam bij de lessen levensbeschouwing. Dat zijn 4.150 kinderen. Dit blijkt uit cijfers van wethouder van onderwijs Robert Voorhamme.
31,5% van de kinderen kiest voor niet-confessionele zedenleer (3.235 leerlingen) en 26,5% voor katholieke godsdienst (2.751 leerlingen). Andere godsdiensten (protestants, orthodox) worden maar door een klein aantal leerlingen gevolgd.
Dat zou kunnen betekenen dat vanaf 2012 de meerderheid van de leerlingen in het basisonderwijs moslim is. Op bijna één derde van de basisscholen in Antwerpen - 20 van de 66 scholen - is een meerderheid van de leerlingen moslim. Een basisschool in Borgerhout heeft uitsluitend moslimleerlingen. In het middelbare onderwijs is niet-confessionele zedenleer nog populairder dan islamonderricht: 47,5 procent tegen 30,5 procent.
Wethouder Voorhamme ziet geen probleem: ‘heeft men het ooit als een bedreiging gezien dat er kinderen kiezen voor de katholieke godsdienst?’

Standaard, 14 oktober 2009
HLN, 14 oktober 2009