Marokkanen in België tegen ‘gemengde’ huwelijken

België, juni 2009

Uit een studie van de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met de universiteit van Rabat onder 400 Marokkanen in België, blijkt dat ruim een derde van hen zich voor alles moslim voelt. Slechts 7 procent identificeert zich met de Belgische nationaliteit, hoewel de meerderheid wel Belg is.
31,7% heeft een vast contract en 21% heeft werklozensteun. Het aandeel inactieve vrouwen is 62%. Meer dan de helft - 53% - leeft onder de armoedegrens, vooral in Wallonië.
Belgische Marokkanen willen graag een niet-gemengd huwelijk. Meer dan de helft van de respondenten vindt het goed om iemand van het thuisland te laten overkomen voor een huwelijk. 86,5% van de Belgische Marokkanen is getrouwd met een Marokkaan, en slechts 8,5% met een Belg.
62% is tegen een huwelijk van een moslima met een niet-moslim. 45% keurt een huwelijk tussen een moslim met een niet-moslim vrouw af.

HLN, 24 juni 2009
Islam in Europe, 28 juni 2009