Atheïstisch Seculiere Partij

Nederland, maart / april 2009

Op 28 maart nam een aantal mensen - deels afkomstig uit De Vrije Gedachte – in Rotterdam het initiatief tot oprichting van de Atheïstisch Seculiere Partij ( ASP).
De ASPers in spé hekelen de invloed van ‘religianten’ op vrijwel alle maatschappelijke vlakken, zoals vrije zondagen, abortus, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, omroep, cultuur en hoe ver cabaretiers mogen gaan. De ASPers noemen een toenemende, elkaar mogelijk versterkende invloed van christendom en islam.
De ASPers stellen vast dat ongelovigen in de verschillende bestuurslagen ondervertegenwoordigd zijn. De ASP wil alle godsdiensten volledig uit de openbare ruimte weren en een strikte scheiding van kerk en staat. Belangrijk speerpunt is het onderwijs. De ASP baseert zich op ideeën uit de ‘radicale verlichting’.
In 1925 poogde de Vrije Gedachte een vergelijkbare partij op te richten, maar haalde de kiesdeler niet.
Contact

Atheistische Beweging