Marokko actiever anti-homo beleid

Marokko, maart 2009

In navolging van diverse islam-leiders zal ook de regering van Marokko zich scherper inzetten voor de verdediging van de Marokkaanse normen en waarden. De overheid wil af van 'laaghartig gedrag' en stromingen die 'homoseksualiteit willen goedpraten'.
Onlangs riep een groep vooraanstaande moslim-geestelijken de regering op om op te treden tegen moreel verval. Daarop zei het ministerie van Binnenlandse Zaken dat de overheid vastberaden is op te treden tegen stromingen die de morele en religieuze waarden van Marokko willen aantasten.
Deze regeringsverklaring lijkt zich vooral te richten op een aantal kranten die onlangs aandacht besteedden aan de positie van homoseksuelen in Marokko. Daarin werd aandacht besteed aan de homobeweging KifKif en een lans gebroken voor meer verdraagzaamheid. De politie zal nu extra alert zijn op dergelijke publicaties en de auteurs vervolgen.
Homoseksualiteit is strafbaar in Marokko en kan tot drie jaar celstraf leiden.

GayKrant, 26 maart 2009