Islamitische jonge vrouwen staan onder sterke sociale controle

Denemarken, maart 2009

Uit een onderzoek van het ministerie van Welzijn en Gelijke Kansen blijkt dat er sterke sociale controle en religieuze intimidatie plaatsvindt onder jonge islamitische vrouwen.
Het zijn vooral jonge islamitische mannen die de controle voor hun rekening nemen. Ze letten erop of meisjes een hoofddoek dragen. Er wordt steeds gevraagd waar ze heen gaan. Meisjes zonder hoofddoek krijgen steeds te horen dat ze zich moeten schamen. Ook voelt een groeiende groep vrouwen zich gedwongen te trouwen met een man die al een vrouw heeft.
Voor het onderzoek werden 34 islamitische vrouwen en 11 niet-moslim leerkrachten geïnterviewd. Een van de leraressen noemt de sociale controle een immens probleem. Minister voor Gelijke Kansen Karen Jespersen hoopt dat de jonge islamitische vrouwen in de toekomst in staat zullen zijn de mogelijkheden die Denemarken hen biedt aan te pakken.
Parlementlid Martin Henriksen stelt naar aanleiding van het onderzoek voor om islamitische gebedsruimtes en hoofddoeken in onderwijsinstellingen te verbieden zodat fundamentalisten minder mogelijkheden krijgen sociale controle uit te oefenen.

Berlingske, 21 maart 2009
Berlingske 2, 21 maart 2009
Islam in Europe, 21 maart 2009