Allah aanroepen op het stadhuis

Nederland, december 2008

Voorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Slootervaart, Ahmed Marcouch, voltrok onlangs als ambtenaar van de burgerlijke stand een huwelijk tussen twee moslims. Hij begon zijn toespraak tot het bruidspaar met de woorden: 'Bismillahierrahmanierrahiem. In naam van God de Barmhartige, de Genadevolle, Assalaamalaikoem'.
Hiermee doorbrak Marcouch de scheiding tussen kerk en staat.

Trouw, 20 december 2008