Vrijheid van meningsuiting van islamitische hervormers te weinig gewaarborgd

Engeland, november 2008

Het Britse Centre for Social Cohesion stelt in het rapport Victims of Intimidation: Freedom of Speech within Europe's Muslim Communities dat Europese overheden de vrijheid van meningsuiting van islamitische hervormers beter moeten beschermen.
Directeur Douglas Murray: ‘Tot het moment dat moslims zonder vrees kritiek op op hun geloof kunnen uitoefenen, zal de islam zich niet vernieuwen en zal er geen gewetensvrijheid zijn. In een vrije samenleving mag geen geloof of waardensysteem gevrijwaard zijn van kritiek’.
Het Centre bespreekt 27 gevallen van schrijvers, politici, activisten en kunstenaars die werden bedreigd of geïntimideerd vanwege hun pogingen de islam te hervormen dan wel kritiek te uiten. Onder hen zijn Salman Rushdie, oprichtster van de Britse afdeling van ex-moslims Maryam Namazie, de humanistische schrijver Anwar Shaikh uit Cardiff, popzangeres Deepika ‘Deeyah’ Thathaal uit Noorwegen en de Deense Naser Khader die een organisatie voor democratische moslims oprichtte.
De fatwa’s en bedreigingen waaraan zij zijn of werden blootgesteld heeft als gevolg dat talloze moslims zichzelf niet durven uit te spreken uit angst voor vergelding.
Het Centre for Social Cohesion is een onafhankelijke organisatie die onderzoek doet naar thema’s rond sociale cohesie met als doel verschillende etnische en religieuze groepen nader tot elkaar te brengen.

BBC, 10 november 2008
Website Centre for Social Cohesion
Rapport 'Victims of Intimidation' (pdf)