Jaarlijks vele polygame huwelijken

Nederland, augutus 2008

Ambtenaren van de burgerlijke stand in de grote steden registreren jaarlijks tientallen bigame of polygame huwelijken. Deze huwelijken zijn in Nederland verboden en strafbaar. Dat geldt niet voor huwelijksregistraties die zijn afgesloten in landen waar ‘veelwijverij’ niet strafbaar is, zoals Marokko. Die huwelijken moeten in Nederland worden ingeschreven wanneer migranten uit die landen zich in Nederland vestigen.
Het CBS, waar alle gesloten huwelijken worden geregistreerd, verwijdert tot nu toe poly- of bigame huwelijken uit zijn bestanden, omdat men denkt dat het hierbij zou gaan om een administratieve vergissing. Het CBS gaat nu inventariseren of die administratieve afboeking wel terecht is. Het CBS boekt ook huwelijken af waarbij veertienjarigen ingeschreven staan.
Volgens beleidsmedewerkster T. Verhoeven van de Rotterdamse afdeling Burgerzaken komen dergelijke huwelijken bijna wekelijks voor. ‘Wij schrijven die in op basis van de Wet conflictrechten huwelijk. Die polygame huwelijken worden erkend. Wij kijken of de documenten authentiek zijn én of de echtgenoot geen Nederlander is, al dan niet met dubbele nationaliteit. Dan mag het niet. In de praktijk komt het nauwelijks voor dat bigame of polygame registratie wordt geweigerd’.
Polygamie onder islamitische immigranten komt ook voor in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Canada, Turkije, Italië en Griekenland. In Engeland krijgen hebben tweede en derde echtgenotes ook recht op een uitkering en in Duitsland hebben tweede en derde echtgenotes recht op een ziekenfondsverzekering.

NRC, 9 augustus 2008