Islam grootste godsdienst Rusland in 2050

Rusland, juli 2008

Naar alle waarschijnlijkheid zal de islam in 2050 de grootste godsdienst zijn in de Russische Federatie. De oorzaak daarvan ligt in het hoge geboortecijfer in de islamitische republieken binnen de federatie. Momenteel is de islam de tweede religie in de Russische Federatie.

Pravda, 21 juli 2008