Polygamie in Canada

Canada, februari 2008

Honderden moslimmannen in de regio Ontario hebben meerdere vrouwen. Sommigen van hen hebben een harem. Ze ontvangen voor elke echtgenote een sociale uitkering.
Mumtaz Ali, president van de Canadian Society of Muslims zegt dat echtgenotes in polygame huwelijken onder de familiewetten van Ontario als zodanig worden erkend als ze in het land van herkomst zijn gehuwd onder islamitische wet: ‘polygamie is een normaal in het leven van veel moslims’. De islamitische wet staat een man vier echtgenotes toe.
Stads- en provindiewoordvoerders zeggen dat bijstandsontvangers in principe een uitkering krijgen voor slechts een echtgenote. Andere volwassenen in een huishouding moeten voor zichzelf een volwassenenuitkering aanvragen.
In de familiewet van Ontario staat: ‘in de definitie van ‘echtgenote’ kan het ook gaan om een huwelijk dat feitelijk of in potentie polygaam, is, mits het is een gesloten in een systeem dat de wet als geldig erkent’. Volgens Ali zijn er diverse mensen die daar gebruik van maken. Ali vindt Ontario een liberale staat die in dit opzicht absoluut niet is te vergelijken met Engeland.
De Britse regering gaf onlangs toe dat zo’n duizend mannen in Engeland meerdere vrouwen hebben.
Ook in diverse Europese landen vindt polygamie plaats bij sommige moslims

Toronto Sun, 8 februari 2008