Islamkritisch blog uit de lucht gehaald

Nederland, februari 2008

Het weblog van de Nederlandse afdeling van SIOE (Stop Islamisation of Europe) is door provider WordPress uit de lucht gehaald. Bezoekers van het blog krijgen deze mededeling in beeld: ‘This blog had been archived or suspended for violation of our terms of service’.
SIOE ontving op 4 februari een mail van WordPress waarin ondermeer staat: 'We have received several complaints about your blog including complaints from the Dutch government. Your blog contains "hateful or racially or ethnically objectionable" content which is against our terms of service'.
Een woordvoerder van SIOE geeft aan dat de organisatie de laatste weken diverse zeer onaangename en agressieve mails heeft ontvangen.
Onlangs blokkeerde de Iraanse regering de online service van WordPress. Vorige week dreigde web-log.nl het kritische blog Hoeiboei uit de lucht te halen.
Update: WordPress handelt n.a.v. een klacht van het Dutch Complaints Bureau for Discrimination on the Internet, zo blijkt uit een mail van WordPress aan SIOE.
Update 2: SIOE is weer terug 

SIOE International, 6 februari 2008
SIOE Nederland weer terug op oude webstek
Zataz, 1 januari 2008
Reactie 10: brief van Meldpunt Discriminatie op Internet, met voorbeelden van 'racist, hateful content against muslims'
Dutch Complaints Bureau for Discrimination (DCBD)