Agente met hoofddoek moet kunnen, vindt Comissie Gelijke Behandeling

Nederland november 2007

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) schrijft in een advies aan minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken dat kledingvoorschriften die ervoor zorgen dat de politie neutraal overkomt, kunnen leiden tot uitsluiting van agenten op basis van hun geloof. Het dragen van hoofddoekjes, keppeltjes en kruisjes mag daarom alleen aan de hand van sterke argumenten worden verboden.
De minister wil de kledingvoorschriften voor de politie uit 1994 vernieuwen. De bestaande regels maken niet duidelijk welke geloofsuitingen zijn toegestaan. Daardoor mag een islamitische agente in het ene korps wel een hoofddoek dragen en bij de politie elders in het land niet.
De commissie vraagt de minister om met goede argumenten te komen als ze een neutraliteitscriterium invoert, omdat het indirect kan botsen met grondrechten, met name het verbod op discriminatie en de godsdienstvrijheid.
‘Een inventarisatie van de politiekledingvoorschriften in landen zoals Canada en Groot-Brittannië leert dat in deze landen de tulband een geaccepteerd onderdeel van het uniform is. In Groot-Brittannië is ook de hoofddoek toegestaan voor agentes. Wij vragen de minister deze voorbeelden in haar afweging te betrekken’, stelt CGB-voorzitter mr. A. G. Castermans.
Voor uitspraken van de CGB in concrete gevallen, zie: hier en: hier en: hier en: hier en: hier en : hier

Ref Dag, 27 november 2007