Gezinshereniging op grote schaal misbruikt

Nederland september 2007

Uit geheime dossiers van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) blijkt dat er Marokkanen en Turken zijn die tussen 1977 en 2006 in het kader van de gezinshereniging meer dan acht 'partners' naar Nederland hebben gehaald.
Na drie jaar, als de partner recht had op een verblijfsvergunning, werd de relatie verbroken en vervolgens begon het verhaal van voren af aan. De ex-vrouw en ex-man haalden weer een nieuwe 'partner', meestal uit hetzelfde dorp, naar Nederland.
Daarnaast blijkt dat Nederland in de loop der jaren duizenden criminele vreemdelingen een verblijfsvergunning heeft verstrekt, ook in het kader van de gezinshereniging. Deze gang van zaken wordt beschreven in het boek 'De Immigratieramp' van Sietse Fritsma, PVV 2e kamerlid.

Telegraaf, 28 september 2007
Elsevier, 28 september 2007
'Tientallen asielprocedures mogelijk'. Uit: De Telegraaf, 28 september