Onderwijs

Radicalisering steeds groter probleem op Gentse scholen; wethouder van de Groenen ziet geen probleem

België, maart 2015

Onder moslimleerlingen op Gentse scholen komt steeds meer radicalisering voor. Een schooldirecteur: ‘radicalisering is een toenemend probleem op onze school. Ik hoor hetzelfde van collega’s. En wanneer we de ouders erbij halen, steunen zij de standpunten van hun kinderen.’
Onlangs werd bekend dat twee Gentse jongeren zich in Syrië bevinden. Directrice Mania Van der Cam van KTA Mobi: ‘Ik weet ook niet wie die twee jongeren zijn. Ze zitten niet bij mij op school, maar ik merk hier wel signalen dat ook wij problemen kunnen krijgen. Jongeren tonen meer radicaal gedrag. Het gaat dan over opmerkingen over andere religies, op een toon die we niet kunnen tolereren. Voor een ander geloof dan het hunne zien ze geen plaats.’
Onderwijswethouder Elke Decruynaere (Groen) ontkent de problemen niet. ‘Maar we mogen ze ook niet buiten proportie opblazen.’

Nieuwsblad, 6 maart 2015

Scholen New York vrij met islamitische feestdagen

VS, maart 2015

Scholen in New York sluiten voortaan hun deuren op twee islamitische feestdagen: het suikerfeest en het offerfeest. Burgemeester Bill de Blasio: ‘Dit is een verandering ingegeven door gezond verstand, erkent onze groeiende moslimgemeenschap en eert haar bijdragen aan de stad’.
In andere schooldistricten in de staten Vermont, Massachusetts en New Jersey, hebben leerlingen ook al vrij op die dagen.

Telegraaf, 4 maart 2015

Lagere school in Londen: slechts 10% van kinderen spreekt Engels

Engeland, februari 2015

Uit een TV documentaire over de Gascoigne lagere school in de Londense wijk Barking East, blijkt dat de leerlingen daar meer dan 60 verschillende talen spreken. Slechts 10% heeft Engels als moedertaal. In 1997 had nog 90% van de leerlingen Engels als moedertaal.
In de documentaire is te zien hoe leraren en medeleerlingen veel tijd besteden om buitenlandse kinderen te helpen. Critici zeggen dan ook dat dit ten koste gaat van de Engelse lessen voor Engelse kinderen.
De doorstroming onder leerlingen is groot: er zijn zo’n 10 nieuwkomers per week en ongeveer evenveel kinderen verlaten elke week de school. Op een totaal van 1100 leerlingen zijn er elk jaar 300 kinderen die halfweg het seizoen komen.

Daily Mail, 7 februari 2015

School moet sluiten vanwege islamkritische opmerking leerling

Engeland, januari 2015

De christelijke Durham Free School moet sluiten, nadat onderwijsinspectie Ofsted vaststelde dat sommige leerlingen ‘discriminerende ideeën’ hadden over aanhangers van andere godsdiensten. Een van de jongens gaf een ‘fout’ antwoord op de vraag wat een Moslim is. Daarmee wordt bedoeld dat hij verwees naar terrorisme. Volgens leraren ging het slechts om één jongen.
Eerder kreeg de school zeer goede beoordelingen. Het idee bestaat dat met name christelijke scholen met weinig leerlingen uit een etnische minderheid extra kritisch worden beoordeeld door Ofsted, in een poging om Britse waarden als ‘tolerantie, eerlijkheid, respect voor andere godsdiensten’ te promoten en om extremisme te bestrijden na het Trojan Horse schandaal in Birmingham.
Simon Calvert van het Christian Institute: ‘Het regiem van waarden van Ofsted is buiten proporties. De inspecteurs vragen kinderen indringende vragen en brengen dan rapporten uit waarin ouders zich totaal niet herkennen’.

Daily Mail, 20 januari 2015

Onderwijzers op basisschool in Gent leren Turks

België, februari 2015

De Sint-Salvatorschool in Gent is een 'concentratieschool': in kleuter- en lager onderwijs zitten 26 verschillende nationaliteiten. Iets meer dan de helft van de leerlingen is Belg, maar heeft vaak een migratieachtergrond. Bijna een kwart is Bulgaars, er zijn Syrische, Pakistaanse en Afghaanse kinderen en kinderen uit Afrika.
De school werkt met een z.g. 'transfermodel', waarbij de verschillende talen worden gebruikt om Nederlands te leren. Leerkrachten leren Turks of Bulgaars. Leraren Poelman en Vandendriessche: ‘Het is een kwestie van wederzijds respect. Als een leerling iets niet goed begrijpt, helpt het als we het duidelijker kunnen maken met bijvoorbeeld een Turks woord. Sommige ouders haalden daarom hun kind van school, maar het is toch geweldig, dat een kind zomaar een nieuwe taal aanleert?’
Directrice Tamara Sinia: ziet de verschillende talen op de school niet als een probleem, maar als een schat: "Het is jammer dat velen 'taal' en 'probleem' in één zin gebruiken, want dat hoeft helemaal niet zo te zijn. De wereld verandert, wie dat nu nog niet door heeft, moet dringend zijn ogen openen’.

HLN, 12 februari 2015

Moslimleerlingen bij Holocaust-les ‘Ik zou ze allemaal opblazen in die Ghetto’

|

Nederland, januari 2015

De joodse scholier Noah Glimmerveen zat tijdens zijn middelbare schoolperiode op een ‘zwarte’ school met veel moslimleerlingen. In een artikel vertelt hij wat hij meemaakte met islamitische klasgenoten. Over het algemeen keuren ze de Holocaust goed of bagatelliseren het.  
Tijdens lessen over de Holocaust hoorde Glimmerveen regelmatig uitspraken als ‘Maar meester, Hitler was een goede man’, ‘Wat hij gedaan heeft was goed voor die Joden, leren ze van’, ‘Kankerjoden’, ‘Lekker voor ze’ of ‘Ik zou ze allemaal opblazen in die Ghetto’.
Volgens meerderen was Adolf Hitler ‘een goeie man, inshala’ en ‘Allah haat Joden’. Als Glimmerveen dit bij de leerkracht ter sprake bracht, vergoelijkte deze het ‘Ze weten niet wat ze zeggen’. Ook zag Glimmerveen dat een jongen een swastika en ‘Heil Hitler’ op zijn hand schreef. Recenter zag hij jongens die sympathie uitten voor de aanslag op Charlie Hebdo of benoemden het als een ‘zionistisch complot’.
Zie ook: Moslimleerlingen steken vingers in oren bij lessen over Holocaust

Opiniestukken, 26 januari 2015

Halal maaltijden op zomerkamp christelijke school

Nederland, februari 2015

Het Utrechtse Kranenburg College zal tijdens het schoolkamp in de zomer halalmaaltijden serveren, vanwege de religieuze achtergrond van een aantal scholieren.
Uit een brief van de directie aan de ouders: ‘We beseffen heel goed dat een groot deel van onze leerlingen islamitisch is. Het eten is dus halal’. Deelname aan het schoolkamp is overigens niet verplicht.
De keuze om een week vlees - geen varkensvlees - te serveren van dieren die onverdoofd zijn geslacht, kon niet door de directie worden toegelicht. Ook is onduidelijk hoeveel leerlingen van een ander of zonder geloof er op de school onderwijs volgen. Het Kranenburg College valt onder het bestuur van de Willibrord Stichting, die onderwijs verzorgt vanuit de christelijke traditie.

RSSr, 10 februari 2015

Anti-Pegida demonstratie Lübeck: scholieren gedwongen om mee te lopen

Duitsland, januari 2015

Lubeck Respekt ToleranzBij een anti-Pegida demonstratie voor ‘vrijheid, diversiteit, openheid, respect, vrijheid van godsdienst en persvrijheid’ op 21 januari in Lübeck, liepen ca. 1000 scholieren mee van de vijf Lübecker Europascholen.

In een heftige discussie op de Facebookpagina van de plaatselijke krant Lübecker Nachrichten schrijven een aantal scholieren dat ze niet vrijwillig meeliepen. Een scholier: ‘Dit was een verplicht evenement voor ons scholieren. Ik moest er bij zijn en mijn aanwezigheid werd gecontroleerd. Als we niet gedwongen waren er heen te gaan, zou er de helft minder zijn geweest’. Een andere scholier: ‘Dit had de schoolleiding besloten. Er vonden op dat moment geen lessen plaats’. Een ander: ‘het was allemaal onvrijwillig. De scholieren hadden geen keus’. En: ‘ik kan alleen maar herhalen dat scholieren verplicht waren aanwezig te zijn’ en:’we kregen pas dezelfde ochtend te horen dat we moesten verschijnen. Anders zou het als twee uur verzuim gelden, ja, dan ga je er natuurlijk wel heen’.
De leiding van de scholen ontkent dit via woordvoerder Stephan Cosmos: ‘we hebben de demonstratie als school evenement gepresenteerd, zodat de deelnemers verzekerd zouden zijn’. Cosmos: ‘In ieder geval ging het alleen om scholieren uit de 7e en 8e klas. Alle anderen waren vrij om al dan niet mee te doen’.
Enkele van de vijf scholen zouden de ouders van te voren in kennis hebben gesteld van de demonstratie. Alle vijf de scholen wijzen er op dat het niet om een politieke gebeurtenis ging. Alleen maar om te ‘herinneren aan vanzelfsprekende fundamentele waarden’.

Lübecker Nachrichten, 22 januari 2015
Facebook Lübecker Nachrichten, 21 januari 2015
Lübecker Nachrichten, 21 januari 2015

Jongen in elkaar geslagen door moslimklasgenoten na ruzie over Charlie Hebdo

België, februari 2015

Een discussie over de aanslag op Charlie Hebdo heeft tot zware agressie geleid in de Brusselse migrantenwijk Anderlecht.
Leerling Amadou B., werd in elkaar geslagen omdat hij weigerde een petitie te tekenen om het ontslag van een geschiedenisleraar te eisen. Die had gezegd dat kritiek op de tekeningen in Charlie Hebdo geen geldige reden was om mensen te vermoorden. Younes B. - een leerling uit het zesde jaar automechanica - was het daar niet mee eens en startte de petitie op. Eerder had hij al ­verkondigd dat hij de hand van de daders wou schudden. 18 leerlingen ondertekenden de petitie, maar Amadou B. weigerde.
Daarom werd hij na school minutenlang bewerkt met een baseballknuppel door ruim 10 daders. Hij werd met zware hoofdwonden naar het ziekenhuis gebracht.

HLN, 2 februari 2015

‘En nu het mooie van de islam...’

Nederland, januari 2015

De Volksuniversiteit Wageningen organiseert op 12 maart a.s. een lezing met als titel ‘En nu het mooie van de islam…’ door vrijmetselaar Karel Musch. Musch maakt zich zorgen over de wereld waarin zijn kleinkinderen opgroeien en zoekt naar ‘datgene wat kan verbinden’. Musch meent dat ‘juist vanwege de spirituele en culturele tradities een ander beeld van de islam mogelijk is’. Hij schreef een boekje ‘En nu het mooie van de islam…’ als ‘tegenwicht tegen de verharding in de samenleving’. 

Het boekje gaat o.a. over de mens Mohammed en over de oude traditie in de islam van broederschappen. Ook gaat het over de mystiek binnen de islam. De avond op de Volksuniversiteit is geen college over de islam, maar ‘een gesprek over het zoeken naar verbinding en hoop’. 
Musch was tussen 1974 en 1982 gemeenteraadslid, wethouder, statenlid en kamerlid voor de PvdA.

Volksuniversiteit Wageningen 'En nu het mooie van de islam...'
De Weekkrant, 26 januari 2015
LinkedIn Karel Musch
Inhoud syndiceren