Jezus verbannen van Facebook

Internationaal, april 2018

                         Jezus van San Damiano
                                  Jezus van San Damiano
Facebook heeft een foto van de gekruisigde Christus van het San Damiano kruis uit de 12e eeuw geweigerd te plaatsen, omdat die ’ shocking, sensationele en extreem agressief’ zou zijn. De foto zou worden geplaatst in het kader van een advertentiecampagne van de Franciscaanse Universiteit in Steubenville voor een online lesprogramma. Het gaat om de kruisigingsafbeelding waartoe Franciscus van Assisi zou hebben gebeden toen hij een visioen kreeg.
Een van de Facebookbazen, Andrew Bosworth verdedigde nog in 2016 de vrije uitwisseling van ideeën: ‘We moeten de vrijheid verdedigen, zelfs als dat inhoudt dat we risico’s nemen’. Maar anno 2018 zegt FB baas Zuckerberg: ‘Dit was een memo waarmee de meeste mensen bij Facebook, inclusie ikzelf, het grondig oneens zijn’.

Jounalisten Watch, 3 april 2018
Daily Wire, 2 april 2018

Jihad school Italië: jonge kinderen opgeleid als martelaar

Italië, maart 2018

                        Jihadschool in Italie
Bij de arrestatie van de jihadistische Egyptenaar Mostafa Omer in Foggia (ruim 100 km ten noorden van Bari), bleek dat deze betrokken was bij een koranschool waar kinderen in de leeftijd van 4 - 10 jaar werden onderricht in jihad. De school was gevestigd in het hoofdkwartier van de culturele organisatie Al Dawa. Bij de moskee van het centrum werd deze zomer de Tsjetsjeense tenorist Eli Bombataliev gearresteerd.

Naar het paradijs als martelaar
Tijdens de lessen Arabische en islam kregen de kinderen te horen dat ze in de hemel zouden komen als ze als martelaar tegen de ongelovigen zouden vechten. Er werden ook films vertoond over jihad. De jongens werden aangemoedigd een eed van trouw aan de profeet af te leggen.

Geen contact met christenen
De jongens werd afgeraden om contact met christenen te hebben: ‘Heloof niet in hun beweringen dat we broeders zijn, het is slechts een afleidingsmanoeuvre om jullie van de islam los te weken’.

Hak de hoofden af van ongelovigen, kruisvaarders, joden, atheïsten’
Op het twitter account van Omer stond onder meer: ‘Ons pad van jihad is ons door Allah geopenbaard (.). Aan de andere kant zal hij je als martelaar net liefde verwelkomen. En: Ik nodig je uit om te vechten tegen ongelovigen, kruisvaarders, joden, atheïsten, Arabische tirannen en hun legers; om hun hoofd met het zwaard af te hakken, of op hen te schieten, hen aan te vallen met je explosieven gordels. Vergeet niet de explosieve bommen die grote rampen en wreedheden veroorzaken. Dit is de beste manier om Gods zegen te ontvangen’.

Belastingontduiking
De veel oudere Italiaanse vrouw van Bombataliev werd gearresteerd op verdenking van belastingfraude om geld via zakat (islamitische donaties) veilig te stellen.

24 Ore Italia, 27 maart 2018

Turkse jongens vallen Koerdisch meisje aan in Arnhem

Nederland, maart 2018

                               Koerdische demonstratie tegen Erdogan
De 16-jarige Koerdische vluchtelinge Zilan is geslagen en bedreigd door vier Turkse jongens in Arnhem. Toen ze van school naar huis fietste, werd ze opgewacht door de jongens. Ze dwongen haar te stoppen en scholden haar in het Turks uit voor 'hoer' en 'viezerik' en duwden haar van de fiets. Twee hadden een vlindermes bij zich. Ze sloegen haar op de billen, waarna ze een van de jongens een knietje gaf ik zijn kruis. Daarna duwden de jongens het meisje om de beurt naar elkaar toe.
 Zilan: ‘Ze zeiden dat ik terug moest naar mijn land omdat ik Koerdisch ben’. Toen voorbijgangers te hulp schoten, sloegen de jongens op de vlucht. De jongens hadden het op Zilan voorzien, omdat ze haar bij Koerdische demonstraties hadden gezien. Ze demonstreerde tegen de oorlog in Syrië en tegen de Turkse president Erdogan en zijn strijd tegen de in zijn ogen 'terroristische' Koerden.
Vanwege veiligheidsredenen is de naam Zilan gefingeerd.

AD, 30 maart 2018

ISIS onthoofdings-video populair op migrantenscholen in Duitsland; problemen migrantenscholen lopen volledig uit de hand

Duitsland, maart 2018

                                    ISIS Duitsland
De voorzitter van de Duitse lerarenvereniging Deutschen Lehrerverbandes (DL) Hanz-Peter Meidinger zegt in een interview dat problemen op scholen met overwegend migrantenleerlingen volledig uit de hand lopen.

Beveiligingsdiensten op scholen
Er vinden steeds vaker zowel fysieke aanvallen op leraren en medeleerlingen plaats, veel scholen hebben privé-beveiligsdiensten. Verschillende kinderen hebben ook messen en 'gasverstuivers'. Onlangs werd een Joods meisje door klasgenoten bedreigd.

Stomme trut, ik laat me door jou niets zeggen’
Ook leraressen zijn steeds vaker het doelwit van migrantenkinderen. Meidinger: ‘in het Arabische of Noord-Afrikaanse gezin van herkomst, heerst er een beeld van de vrouw die niet consistent is met die van ons. Kinderen zeggen dingen als ‘Stomme trut, ik laat me door jou niets zeggen'. Op sommige scholen gebeurt dit

Vluchtelingenstroom 2015 heeft problemen verergerd
Er is sprake van groeiende polarisatie op scholen in grootstedelijke gebieden zoals Berlijn of de Ruhr. De problemen bestonden al langer, maar ‘de vluchtelingen instroom van 2015 heeft de probleemdruk sterk verergerd’, aldus Meidinger.

Kinderen van 9 jaar kijken naar onthoofdings-filmpjes
Op de vraag of de verspreiding van een ISIS-onthoofdingvideo op een Berlijnse school een op zichzelf staand geval is, zegt Meidinger:‘Helaas zijn dit niet langer individuele gevallen, zelfs niet bij jonge kinderen op basisscholen. Het gebeurt op veel Duitse scholen. Eén ding is zeker: wrede gewelddadige video’s circuleren al veel langer in sociale netwerken van leerlingen. Op chatforums verspreiden filmpjes zoals de ISIS-onthoofdingsvideo zich als een lopend vuurtje. Kinderen van 9 of 10 jaar kijken er al naar’.

Bild, 25 maart 2016
Voice of Europe, 27 maart 2018

Moslima ziekenhuis-patiënte eist dat vader kamergenote vertrekt

Oostenrijk, maart 2018

                                             AKH Wenen
Een volledig gesluierde moslima eiste in ziekenhuis Allgemeines Krankenhaus in Wenen, dat de vader van haar kamergenote de ruimte zou verlaten. Na de eis van de moslima ontstond een heftige woordenwisseling. Het ziekenhuispersoneel verzocht de vader daarop het ziekenhuis te verlaten.
Er gaan altijd familieleden mee met de 23-jarige kamergenote die lijdt aan multiple sclerose. De vrouw heeft soms bijwerkingen als ze door haar deelname aan een onderzoeksprogramma aan het infuus ligt. De familieleden helpen haar dan.  

Kronen Zeitung, 22 maart 2018

Labour doordrongen van antisemitisme; Corbyn bevriend met holocaust-ontkenner en met Hamas

Engeland, maart 2018

 

                                Jeremy Corbyn
                                               Jeremy Corbyn

Corbyn was lid van antisemitische Facebook-groepen
Labourleider Corbyn ligt onder vuur vanwege zijn lakse respons op antisemitisme in zijn partij. Joodse leiders hielden onlangs een protestbijeenkomst tegen antisemitisme binnen Labour. Corbyn zelf heeft banden met holocaust-ontkenner Paul Eisen en noemt Hezbollah en Hamas zijn vrienden. Hij beschouwt moslim-preker Raed Salah die beweert dat Joden bloed van kinderen drinken, als een ‘geëerde burger’.
Ook was hij lid van een aantal Facebookgroepen waarin antisemitische beweringen werden gedaan. Hij bekritiseerde deze uitlatingen niet. Hij stopte pas met deze groepen toen hij Labourleider werd.
In 2012 vond Corbyn dat een antisemitische muurschildering in de Londense wijk Hamlet Towers niet verwijderd hoefde te worden. Volgens zijn campagneteam zou Corbyn zich echter verre houden van antisemitisme. Pas na de recente kritiek van Joodse organisaties zei hij spijt te hebben van zijn toenmalige houding.

Antisemitisme onderzoekscommissie van Labour niet onafhankelijk
In april 2016 zei parlementslid Naz Shah dat Israël verplaatst zou moeten worden naar de VS en: ‘De Joden verzamelen’’ zich. Later kwam ze op deze opmerkingen terug. 
Ook in april 2016 beweerde de voormalige burgemeester van Londen Livingston dat Hitler het zionisme zou hebben gesteund. Hij werd toen geschorst door Labour. In reactie daarop stelde Corbyn een commissie onder leiding van mevrouw Chakrabarti in om antisemitisme binnen de partij te onderzoeken. Deze commissie concludeerde dat er sprake was van ‘een soms vergiftigde sfeer’, maar dat er 'geen sprake was van antisemitisme, islamofobie of andere vormen van racisme’.
De onafhankelijkheid van Chakrabarti werd echter in twijfel getrokken toen zij  snel daarna in het schaduwkabinet werd benoemd.

Labour studenten ook antisemitisch
In 2016 waren er ook aanwijzingen van antisemitisme in de Oxford University Labour Club: leden noemden Joden ‘Zios’ en vonden dat aanvallen op Joden in Europa legitiem. Een Labour onderzoek stelde dat er ‘enkele incidenten van antisemitisch gedrag’ waren geweest, maar dat er ‘geen bewijs was dat de club zelf institutioneel antisemitisch is’.

Joden verantwoordelijk voor slavenhandel’
In september 2016 werd Jackie Walker, vicevoorzitter van de pro-Corbyn Momentum-groep, geschorst nadat hij suggereerde dat Joden verantwoordelijk waren voor de financiering van de slavenhandel. Een aantal andere prominente activisten is ook geschorst wegens een reeks antisemitische opmerkingen.
In 2017 was er een rel toen een groep bij een Labour congres voorstelde dat partijleden in staat moesten zijn om te debatteren over de vraag of de Holocaust ook daadwerkelijk is gebeurd.

Corbyn pakte antisemitisme binnen Labour niet aan
Critici stellen dat Corbyn te weinig doet om het antisemitisme bij Labour aan te pakken, dat hij voor veel van zijn eigen antisemitische opmerkingen weigert excuses aan te bieden en dat hij erg traag is met disciplinaire maatregelen tegen antisemitisme. Ze wijzen er ook op dat sommige leden die eerder waren geschorst wegens antisemitisme, opnieuw zijn toegelaten tot Labour. In hun protest van deze week stellen Joodse leiders dat Corbyn de 'problemen en gevaren' van de linker antisemitisme-vleugel 'personifieert'.

Joden als klassevijand
De verklaring vervolgt: ‘Steeds opnieuw heeft Corbyn de kant van antisemieten gekozen in plaats van die van Joden. In het beste geval vloeit dit voort uit de obsessieve haat tegen het zionisme, de zionisten en Israël. In het ergste geval suggereert het een samenzwerings-beeld waarin de heersende stroming van Joodse gemeenschappen wordt beschouwd als een vijandige entiteit, een klassenvijand’.

Independent, 27 maart 2018

'Hoe kun je 21 migrantenkinderen in een klas van 25 integreren?' Onderwijs in Wenen stort in elkaar

Oostenrijk, maart 2018

                       Susanne Wiesinger
                                             Susanne Wiesinger
Susanne Wiesinger werkt 25 jaar als onderwijzer in op een middelbare school in de wijk Favoriten in Wenen en is actief voor de sociaaldemocratische vakbond voor leraren. In Favoriten is 43% van de bevolking van buitenlandse afkomst. In heel Wenen is de helft van alle leerlingen van buitenlandse komaf.

Geen muzieklessen meer op school
Op Wiesingers school zijn bijna alle 300 leerlingen van buitenlandse afkomst. Wiesinger waarschuwt in een reportage van Addendum dat op veel scholen geen goede controle meer mogelijk is. In klassen met 25 kinderen zijn 21 migrantenkinderen. Wiesinger: ‘waar moeten we die kinderen in integreren?’ De moslimkinderen interesseren zich helemaal niet voor het lesprogramma. Wiesinger: ‘het verschil tussen hun thuissituatie en onze school is te groot. Voor veel van mijn leerlingen is de sharia belangrijker dan het lesprogramma’.
Er vinden geen muzieklessen meer plaats, vanwege religieuze redenen. Ook zijn er steeds grimmiger religieuze conflicten tussen de leerlingen.

Moslimouders hebben weerstand tegen lesprogramma
Bij moslimouders ontwikkelt zich steeds meer weerstand tegen het lesprogramma. Het gaat hun alleen maar om de islam. Wiesinger: ‘in hun ogen zijn ze door de islam beter dan de ongelovigen’.

Leraren onder druk om niet over problemen te praten
Leraren praten onderling niet over deze problemen en worden met name door de sociaaldemocratische vakbond gewaarschuwd om niet met de pers te praten. Vakbondsvoorzitter Himmer: ‘als een leraar iets vertelt over zijn eigen ervaringen, zegt dat niets over het hele schoolsysteem’.
Himmer en de onderwijsinspectrice oefenen druk op Wiesinger uit om niet met de pers te praten.
Schooldirecteur Klar is een van de weinigen die wel met de pers praat en ligt daarom zwaar onder vuur: ‘Het gaat vaak om ideologie, niet om problemen op te lossen. Ik kan wel strafmaatregelen tegen leerlingen nemen, maar die maatregelen staan op de grens van wat wettelijk mogelijk is. We hebben vaak grote problemen met islamitische gezinnen. Als je die benoemt, wordt je voor ‘rechts’ uitgemaakt. Ik zou er heel blij mee zijn als er in de school geen islamlessen meer zouden plaatsvinden’.

Islamlessen op school werken integratie tegen
Een Irakese vader die uit veiligheidsoverwegingen anoniem wil blijven is het met Klar eens: ‘ Ik wil dat mijn dochter noch Arabisch noch over de islam leert. Ik heb haar hier gebracht om Duits te leren. De islam-onderwijzeres verplicht haar echter om naar die islamlessen te gaan. Ze zegt dat het onze schuld is dat we in Oostenrijk niet met respect worden behandeld. Ze proberen over de ruggen van onze kinderen heen via het islam-onderwijs meer invloed te krijgen’.
In Wenen krijgen 30.000 kinderen islam les op scholen. De islamitische gemeenschap bepaalt de inhoud van de lessen.

Leraren steeds vaker bedreigd
Klar wil een hoofddoek verbod op scholen: ‘deze meisjes worden sterk geïndoctrineerd. Meisjes hebben geen rechten. Natuurlijk is de hoofddoek een enorm probleem’.
Leraren op migrantenscholen worden steeds vaker uitgescholden en fysiek bedreigd.

Kronen Zeitung, 12 maart 2018
Kijktip 'Wiener Lehrerin bricht ihr Schweigen', YouTube, 14 maart 2018

ISIS wil aanslagen op kleuterscholen in Europa

Europa, maart 2018

                        ISIS
Duitse en Oostenrijkse veiligheidsdiensten zeggen dat ISIS steeds meer spreekt over ‘lone wolf’ aanslagen in Europa.
Bijna dagelijks krijgen potentiële terroristen via social media instructies over hoe ze hun aanslagen zo destructief mogelijk kunnen maken.  Er wordt vaak opgeroepen tot aanslagen op kinderen op kleuterscholen en in ziekenhuizen.
Nu ISIS terrein heeft verloren in Irak en Syrië, worden ‘lone wolf’ aanslagen in Europa steeds belangrijker. In 2017 werden meer lone wolf aanslagen gepleegd als in de jaren daarvoor, zoals aanslagen met een mes in Hamburg en Hannover en op de kerstmarkt in Berlijn.

Kronen Zeitung, 17 maart 2018
Voice of Europe, 21 maart 2018

Terreurverdachte op lijst Islam Democraten

Nederland, maart 2018

                      Abdurrahman Alpsoy
Nummer 4 op de lijst van de Haagse Islam Democraten, huisarts Abdurrahman Alpsoy, was 16 jaar geleden in Turkije vanwege lidmaatschap van Hizbullah verdachte in een omvangrijke terroristische moordzaak met zeker zes doden.

Familie Alpsoy vermoordde en martelde Koerden
De Turkse Hizbullah-terreurgroep martelde en vermoordde Koerdische tegenstanders en gematigde moslims. Leden van de familie Alpsoy hoorden tot een groep van circa dertig verdachten die in 2002 werden veroordeeld tot zware straffen. Alpsoys vader en een broer waren hoofdverdachten. Zij werden veroordeeld tot de doodstraf, later omgezet in levenslang.
Een oom zou per vrachtwagen doden hebben vervoerd. In de kelder van een andere oom lagen drie geketende lijken in staat van ontbinding. Op allerlei plekken werden nog tientallen andere lichamen van ontvoeringsslachtoffers gevonden.

Alpsoy tot 15 jaar cel veroordeeld
Volgens de Turkse mensenrechtenorganisatie HRFT werd Abdurrahman Alpsoy in 2002 tot vijftien jaar cel veroordeeld. In 2014 zou de zaak zijn geseponeerd. De afgelopen jaren zijn vonnissen uit de terreurzaak vernietigd, omdat de rechters van toen nu worden beschouwd als aanhangers van geestelijk leider Fethullah Gülen. Ze zijn ontslagen.

Telegraaf, 21 maart 2018

Franse intelligentsia luidt noodklok over islamisme

Frankrijk, maart 2018

                           Moslims in Frankrijk
Honderd Franse intellectuelen keren zich in een ingezonden stuk in Le Figaro tegen de toenemende invloed van de politieke islam onder de titel: ‘Nee tegen islamitisch separatisme‘.

Ondertekend door linkse en rechtse intellectuelen
Zowel linkse als rechtse intellectuelen ondertekenen de brief, o.a. de sociaal-democratische oud-minister en mede-oprichter van Artsen zonder Grenzen Bernard Kouchner, filosoof Alain Finkielkraut en historicus Pierre Nora: ‘We worden niet verenigd door onze standpunten, maar door het gevoel voor bedreiging van onze algemene vrijheid, en in het bijzonder de vrijheid van gedachten.’

Vrouw zonder hoofddoek verandert in een prooi’
Er worden een aantal harde noten gekraakt: ‘Maar waarom moet het beschermen van minderheden betekenen dan een vrouw die zonder hoofddoek over straat wil, verandert in een prooi? Of dat een ‘ras’ dat zich inlaat met andere rassen vernederd zou worden? Waarom moet dat betekenen dat een religie, die er een uit vele is, gezichtsverlies lijdt als dat wordt erkend? Is die beoogde segregatie niet een uiting van minachting tegen democratie en tegen ons land?’

Afschaffen privileges is fundament van onze republiek’
Frankrijk moet vasthouden aan de kernwaarden van de republiek: ‘Het standpunt dat iedereen volgens zijn eigen wet kan leven, of in zijn eigen kaste, en die van de anderen kan minachten, is in strijd met de geest van de republiek. De republiek is gebouwd op de afwijzing van rechten die gelden voor specifieke of exclusieve groepen. Op de afschaffing van privileges. Dezelfde wetten gelden voor iedereen, dat is de garantie voor de republiek.’

Politieke islam wil dominantie en duldt geen andere religies’
Het nieuwe separatisme is gemaskerd. Het wil goedwillend overkomen, maar in werkelijkheid is dit het wapen van de politieke islam. Het islamisme wil een uitzonderingspositie, want het verwerpt andere geloven. De politieke islam voelt zich vernederd als hij niet dominant is. Dat kunnen we niet accepteren’.

Elsevier, 20 maart 2018
The Old Continent, 22 maart 2018 (Engelse vertaling)