Labour doordrongen van antisemitisme; Corbyn bevriend met holocaust-ontkenner en met Hamas

Engeland, maart 2018

 

                                Jeremy Corbyn
                                               Jeremy Corbyn

Corbyn was lid van antisemitische Facebook-groepen
Labourleider Corbyn ligt onder vuur vanwege zijn lakse respons op antisemitisme in zijn partij. Joodse leiders hielden onlangs een protestbijeenkomst tegen antisemitisme binnen Labour. Corbyn zelf heeft banden met holocaust-ontkenner Paul Eisen en noemt Hezbollah en Hamas zijn vrienden. Hij beschouwt moslim-preker Raed Salah die beweert dat Joden bloed van kinderen drinken, als een ‘geëerde burger’.
Ook was hij lid van een aantal Facebookgroepen waarin antisemitische beweringen werden gedaan. Hij bekritiseerde deze uitlatingen niet. Hij stopte pas met deze groepen toen hij Labourleider werd.
In 2012 vond Corbyn dat een antisemitische muurschildering in de Londense wijk Hamlet Towers niet verwijderd hoefde te worden. Volgens zijn campagneteam zou Corbyn zich echter verre houden van antisemitisme. Pas na de recente kritiek van Joodse organisaties zei hij spijt te hebben van zijn toenmalige houding.

Antisemitisme onderzoekscommissie van Labour niet onafhankelijk
In april 2016 zei parlementslid Naz Shah dat Israël verplaatst zou moeten worden naar de VS en: ‘De Joden verzamelen’’ zich. Later kwam ze op deze opmerkingen terug. 
Ook in april 2016 beweerde de voormalige burgemeester van Londen Livingston dat Hitler het zionisme zou hebben gesteund. Hij werd toen geschorst door Labour. In reactie daarop stelde Corbyn een commissie onder leiding van mevrouw Chakrabarti in om antisemitisme binnen de partij te onderzoeken. Deze commissie concludeerde dat er sprake was van ‘een soms vergiftigde sfeer’, maar dat er 'geen sprake was van antisemitisme, islamofobie of andere vormen van racisme’.
De onafhankelijkheid van Chakrabarti werd echter in twijfel getrokken toen zij  snel daarna in het schaduwkabinet werd benoemd.

Labour studenten ook antisemitisch
In 2016 waren er ook aanwijzingen van antisemitisme in de Oxford University Labour Club: leden noemden Joden ‘Zios’ en vonden dat aanvallen op Joden in Europa legitiem. Een Labour onderzoek stelde dat er ‘enkele incidenten van antisemitisch gedrag’ waren geweest, maar dat er ‘geen bewijs was dat de club zelf institutioneel antisemitisch is’.

Joden verantwoordelijk voor slavenhandel’
In september 2016 werd Jackie Walker, vicevoorzitter van de pro-Corbyn Momentum-groep, geschorst nadat hij suggereerde dat Joden verantwoordelijk waren voor de financiering van de slavenhandel. Een aantal andere prominente activisten is ook geschorst wegens een reeks antisemitische opmerkingen.
In 2017 was er een rel toen een groep bij een Labour congres voorstelde dat partijleden in staat moesten zijn om te debatteren over de vraag of de Holocaust ook daadwerkelijk is gebeurd.

Corbyn pakte antisemitisme binnen Labour niet aan
Critici stellen dat Corbyn te weinig doet om het antisemitisme bij Labour aan te pakken, dat hij voor veel van zijn eigen antisemitische opmerkingen weigert excuses aan te bieden en dat hij erg traag is met disciplinaire maatregelen tegen antisemitisme. Ze wijzen er ook op dat sommige leden die eerder waren geschorst wegens antisemitisme, opnieuw zijn toegelaten tot Labour. In hun protest van deze week stellen Joodse leiders dat Corbyn de 'problemen en gevaren' van de linker antisemitisme-vleugel 'personifieert'.

Joden als klassevijand
De verklaring vervolgt: ‘Steeds opnieuw heeft Corbyn de kant van antisemieten gekozen in plaats van die van Joden. In het beste geval vloeit dit voort uit de obsessieve haat tegen het zionisme, de zionisten en Israël. In het ergste geval suggereert het een samenzwerings-beeld waarin de heersende stroming van Joodse gemeenschappen wordt beschouwd als een vijandige entiteit, een klassenvijand’.

Independent, 27 maart 2018