Daders zedenmisdrijven veel vaker allochtoon, volgens meerdere onderzoeken

Nederland, januari 2016

Uit de meest recente cijfers van het CBS uit 2014 blijkt dat van de 3350 verdachten van een zedenmisdrijf 31% niet-westers allochtoon is. Deze maken 12% uit van de bevolking en zijn dus flink oververtegenwoordigd in deze groep.

Daders groepsverkrachtingen vaker allochtoon
Uit onderzoek van Bijleveld en Soudijn uit 2008 blijkt dat daders van groepsverkrachtingen relatief vaak allochtonen zijn: van de 1.858 verdachten was 43% autochtoon en 57% allochtoon.
Jennissen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) deed in 2007 gedetailleerd onderzoek naar aantal allochtone daders. Mensen van Antilliaanse komaf plegen 6,5 keer vaker een zedendelict, mensen uit sub-Sahara Afrika 6 keer zo vaak en mannen uit Arabische landen 5 keer zo vaak.

Zedendelicten vaker door allochtonen
Criminologen Wijk en Blokland deden in 2008 onderzoek op basis van politiegegevens. Zij onderzochten de etniciteit van zedendelinquenten in het jaar 2005. Hun conclusie: alle etnische minderheden zijn oververtegenwoordigd, op Indonesiërs na. Afrikanen en Antillianen bleken oververtegenwoordigd in verkrachtingszaken (resp. 11,6 en 10,7 per 10.000 inwoners vergeleken met 0,8 per 10.000 voor autochtone Nederlanders) en mensen uit het Midden-Oosten in aanrandingszaken.
Forensisch psychologe Smid vond dat in de periode 1996 tot 2008 dat verkrachtingen in Nederland relatief vaak worden gepleegd door niet-westerse allochtonen. Autochtonen zijn juist weer oververtegenwoordigd bij kindermisbruik.

NRC, 16 januari 2016