Meerderheid moslims in West-Europa fundamentalistisch

Duitsland, december 2013

Religieus fundamentalisme onder moslims in West-Europa is geen randverschijnsel. Tot dit resultaat komt migratieonderzoeker Ruud Koopmans van het Wetenschapscentrum Berlijn voor Sociaal Onderzoek (WZB) in zijn beoordeling van een representatieve enquête onder immigranten en autochtonen in zes Europese landen. Er werden 9.000 mensen met een Turkse of Marokkaanse allochtone achtergrond ondervraagd in Duitsland, Frankrijk, Nederland, België, Oostenrijk en Zweden, alsmede autochtone vergelijkingsgroepen.
Tweederde van de islamitische respondenten uit zes landen vinden religieuze wetten belangrijker dan de wetten van het land waarin ze wonen. Driekwart vindt dat er slechts één mogelijke interpretatie van de koran is. 
Deze cijfers zijn beduidend hoger dan die van autochtone christenen. Van deze vindt slechts 13 procent dat de religieuze regels boven  de staatswet staan en bijna 20 procent betwist dat de Bijbel  op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. 
De sterke neiging tot religieus fundamentalisme onder moslims in Europa vindt onderzoeker Ruud Koopmans alarmerend: "Fundamentalisme is geen onschuldige vorm van strenge religiositeit. Onze studie toont veeleer dat mensen met een fundamentalistische houding tegelijkertijd vijandig staan tegenover groepen die afwijken van hun standaard - zoals homoseksuelen of joden." 
Bijna 60 procent van de moslims wenst geen homoseksuele vrienden, 45 procent denkt dat je Joden niet kunt vertrouwen en een gelijk percentage gelooft dat het Westen de islam wil vernietigen. Onder christenen is negen procent openlijk antisemitisch, 13 procent wil geen homoseksuele vrienden en 23 procent gelooft dat moslims de westerse cultuur  willen vernietigen.

Berliner Umschau, 12 december 2013
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, persbericht (engels)
nrc, 13 december 2013
trouw, 13 december 2013
trouw, 18 december 2013
trouw, 21 december 2013
carel brendel, 17 december 2013