Kerstboom en kerstmarkt in Brussel afgeschaft

België, december 2012

Dit jaar is de kerstboom op de Grote Markt in Brussel vervangen door een 25 meter hoge structuur met verlichte kubussen. Daarnaast wordt de traditionele Kerstmarkt in Brussel dit jaar herdoopt tot Plaisir d’Hiver 2012 (ofwel: Winterplezier 2012). Volgens het stadsbestuur is de reden dat dit jaar het thema ‘licht’ is. De socialistische wethouder Philippe Close zegt dat de kubus-structuur het ‘avant-garde karakter’ van Brussel moet laten zien.
Critici van dit beleid zeggen dat de kerstboom is afgeschaft om moslims niet te beledigen. Ze wijzen op een recente fatwa op de website Islam Questiosn and Aswers van sjeik Muhammad Al-Mujiid, waarin het moslims wordt verboden om een kerstboom thuis te hebben: ‘zo’n boom is haram, het betekent de aanbidding en respect tonen aan religieuze symbolen van de kuffir of ongelovigen’.
De kosten van de lichtkubus-structuur bedragen 44.000 euro. De traditionele kerstboom kostte slechts 5000 euro.
Er is veel onrust ontstaan over de lichtstructuur, ondermeer omdat onlangs verkozen politici van de Islam Partij hebben verklaard een islamitische sharia-staat in België te willen vestigen. Inmiddels tekenden 25.000 een petitie tegen het verdwijnen van de kerstboom op de Grote Markt.
Een kwart van de inwoners van Brussel - ofwel 300.000 mensen - is moslim.

Gatestone Institute, 4 december 2012
Islam Questions and Answers