Sharia deels toepasbaar in Europa volgens Duitse rechter

Duitsland, februari 2007

De Duitse rechter professor dr. Matthias Rohe, een deskundige op het gebied van islamitische wetgeving, verklaarde onlangs in een interview dat delen van de sharia toepasbaar zijn in Europa. Hij werd geïnterviewd door het Iraanse persbureau IRNA op een conferentie over multiculturele verhoudingen in Brussel.
Rohe ging in op de verschillen tussen de Europese wetgeving, waar één wet voor iedereen geldt, en wetgeving in landen waar een pluralistisch systeem geldt. Hij noemde als voorbeeld India, waar aparte wetgeving is voor christenen, moslims en hindoes. Hij gaf aan dat nu al in twee landen, Bulgarije en Tracië (Griekenland) de moslims onder de sharia wetgeving vallen.

IRNA, 26 februari 2007