‘Nieuw en genuanceerd’ debat over islam met initiatiefneemster van Ground Zero moskee

Nederland, februari 2011

Centrum voor studie en debat en ruimte voor levensbeschouwing De Nieuwe Liefde in Amsterdam biedt een islamdebat aan in ‘een nieuw format’: ‘Over de islam gesproken’.
Theoloog en dichter Huub Oosterhuis vindt het huidige islamdebat ‘ondeskundig en onbeschaafd’ en nam daarom het initiatief tot de debatreeks in vier bijeenkomsten.
Helen Johnson, programmamaker bij de Nieuwe Liefde: ‘Het islamdebat zoals dat tot op heden in Nederland werd gevoerd, haalde vaak niet de gewenste resultaten’. Johnson vindt de huidige debatten polariserend.
'Islamdebat nieuwe stijl' kent een theoretisch en praktisch gedeelte. Het theoretische deel wil vooral informeren en uitleggen. Het publiek kan vragen stellen. Zo moet het ‘gebrek aan kennis over de islam’ worden aangepakt.
 Filosoof en schrijver Bart Brandsma ontwikkelde een polarisatiemodel dat inzicht geeft in de manier waarop de dialoog in Nederland wordt gevoerd. "Kort gezegd houdt het in dat de huidige dialoog gericht is op de schreeuwende tegenpolen, bijvoorbeeld Wilders en de radicale imams’.
De serie debatten start 20 februari met als hoofdgast Daisy Khan. De Nieuwe Liefde ziet haat als ‘het prototype bruggenbouwer’ die ‘ een eigen genuanceerd geluid kan laten horen’. Daisy Khan is een van de belangrijkste initiatiefnemers voor de bouw van de moskee nabij Ground Zero in New York.
Zie ook: Moskee bij Ground Zero

Kerknieuws, 18 februari 2011
De Nieuwe Liefde over islam