Islamitisch bankieren en de Muslim Brotherhood

Engeland, 2005 - 2007

In Engeland zijn naast diverse banken die een islamitische afdeling hebben, ook een aantal uitsluitend islamitische banken gevestigd: de British Islamic Bank en de Islamic Bank of Britain. Daarnaast hebben islamitische banken uit het Midden-Oosten belangrijke vestigingen in Engeland.
Islamitische banken heffen geen rente. Daarnaast hebben ze een sharia advies raad waarin islamitische geleerden en religieuzen bekijken of de bank volgens de sharia regels functioneert. Veel leden van de Engelse sharia advies raden zijn afkomstig van de European Council for Fatwa and Research (ECFR).
De voorzitter van de ECFR is Yousef Al-Qaradawi, de spirituele leider van de Muslim Brotherhood.
Al-Qaradawi en de ECFR hopen dat ‘de islam als een veroveraar naar Europa zal terugkeren’’ door middel van ‘preken en ideologie en door het zwaard’. Het doel van de Muslim Brotherhood is het vestigen van een islamische wereldheerschappij.

Brussels Journal, 12 februari 2007