Published on Nieuw Religieus Peil (http://www.nieuwreligieuspeil.net)

Bruto Nationaal Product Gaza en West-Bank hoger dan Arabische buurlanden

By copywriter
Aangemaakt 24 Jul 2010 - 15:58

plaats-datum

Gaza en West-Bank. Let op: dit is een bericht uit 2009

body

Het officiële bruto nationale product (BNP) per hoofd van de bevolking van de West-Bank en Gaza is 1,700 dollar. In Egypte is dat 1,900 dollar, in Syrië 2,250 dollar, Jordanië 3,000 dollar. Deze cijfers zijn echter misleidend om twee redenen. 1) Bij de berekening van het BNP wordt buitenlandse hulp voor de Palestijnse gebieden niet meegenomen. Wanneer dat wel zo zou zijn, zou het BNP voor de Palestijnse gebieden 30% hoger uitkomen. 2) Aantal inwoners. De officiële cijfers van de Palestijnse Autoriteit spreken van 3.8 miljoen inwoners. Dit zijn ook de cijfers die worden gebruikt voor de berekening van het BNP per hoofd van de bevolking. Echter: volgens het Begin-Sadat Center for Strategic Studies (BSCSS) bestond de bevolking van Gaza en de West-Bank in 2004 uit slechts 2.5 miljoen mensen. Wanneer beide bovenstaande factoren worden meegewogen, dan is het BNP per hoofd van de bevolking 3,380 dollar, zo stelt het Begin-Sadat Center. De levensverwachting is in de Palestijnse gebieden hoger dan in de meeste andere Arabische landen. Uit cijfers van de VN blijkt dat de levensverwachting in Gaza en de West-Bank 73.4 is. Alleen in de Arabische landen Oman enBahrein ligt de levensverwachting hoger met 75.6 jaar. Alle andere Arabische landen kennen een lagere levensverwachting: Saoedi-Arabië 72.8, Jordanië 72.5, Turkije 71.8, Egypte 71.3, Marokko 71.2, Iran 71.0, Pakistan 65.5, Jemen 62.7. Het alfabetiseringspercentage in de Palestijnse gebieden is 92.4%, in Egypte is dat 71.4% en 80.8% in Syrië.Source URL:
http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/3834