Geen kerstliedjes over Jezus op scholen

Zwitserland, december 2009

Het kanton Zürich vaardigt nieuwe richtlijnen over religieus onderwijs op openbare scholen uit, waarin wordt voorgeschreven dat scholen ´rekening moeten houden met de religieuze gevoelens van kinderen met een ander geloof. Scholen moeten afzien van actieve deelname aan handelingen en liederen met religieuze inhoud, zoals liedjes waarin Jezus als Gods zoon wordt beschreven’. In de islam geldt Jezus als profeet, niet als de zoon van god.
Het gaat om liedjes als: Alle Jahre wieder, Der Heiland ist geboren, Es ist ein Ros entsprungen en Stille Nacht, heilige Nacht. Een lied als ‘O denneboom, o denneboom’ is daarentegen geen enkel probleem.
 Volgens hoofd van het onderwijsdepartement Regine Aeppli betekent dat niet dat kinderen zonder Jezus kerstfeest moeten vieren: ‘het zijn richtlijnen om de godsdienstvrijheid te respecteren’.

Tagesanzeiger, 21 december 2009