Islamisering in Zwitserland

Zwitserland, november 2009

Op een basisschool in Aargau moesten na protesten van moslim ouders alle geluksvarkentjes in een rekenboek weggeplakt worden. In de schoolkantine mag ook geen varkensvlees meer worden verkocht.
Een moslim studentenvereniging eist dat het Zwitserse rechtssysteem, en dan met name het huwelijksrecht en het strafrecht, aangepast worden aan de islam. Hoogleraar Christian Giordano pleit voor de sharia.
Bij een huiszoeking in Lugano nav onderzoek naar de 9/11 financiering kwam een document aan het licht waarin staat hoe de islam de macht kan overnemen. In het goed onderbouwde artikel staat hoe Europese landen in cultureel opzicht aan de islam ondergeschikt kunnen worden gemaakt. Het beschrijft doelgerichte methodes voor islamitische infiltratie in maatschappelijke netwerken, financiële instellingen, bewakingsinstellingen, databases en scholen.
Het document staat vol met zinsnedes als ‘Bereidheid tot dialoog’ en ‘Wil tot integratie’.

Neue Zuricher Zeitung, 6 november 2009