Meisjes slachtoffer van 'Love Jihad'

India, oktober 2009

Het Hooggerechtshof van Kerala heeft de staatspolitie en de minister van binnenlandse zaken in New Delhi verzocht om een onderzoek in te stellen naar de zogenaamde 'Love Jihad' of 'Romeo Jihad' van islamitische organisaties.  Onder het voorwendsel dat ze hun levenspartner zullen vinden worden jonge meisjes aangelokt en dan gedwongen zich te bekeren tot de islam.
Het verzoek van het hof valt samen met de afwijzing van vrijlating op borgtocht van twee islamitische jongemannen die ervan beschuldigd worden twee studentes bedrogen te hebben. De mannen zijn lid van het Camout Front, een islamitische studentengroep die gelieerd is aan het Popular Front of India (PFI), een confederatie van organisaties op islamitische grondslag. De studentes getuigden tijdens de zitting dat ze gelokt waren met huwelijksbeloften en toen gegijzeld werden. Ze moesten naar video's kijken en boeken lezen waarin religieus extremisme opgehemeld werd. 
De politie van Kerala vermoedt dat het verschijnsel wijd verbreid is, omdat in een half jaar tijd bijna 4000 bekeringen tot de islam plaatsvonden van meisjes die contacten hadden met het netwerk van Romeo Jihad. 
Het belangrijkste lokmiddel is het internet. Gemikt wordt op hindoeïstische en christelijke meisjes, afkomstig uit gegoede kringen. De mannen krijgen mobiele telefoons, fietsen en kleding om daarmee de meisjes te lokken. Als de bekering lukt krijgen ze 100.000 roepies (ca. 1400 Euro).
Het geld komt uit het buitenland, waarschijnlijk uit het Midden-Oosten of Saoedie-Arabië.

Express Buzz, 1 oktober 2009
Asianews, 6 oktober 2009