Published on Nieuw Religieus Peil (http://www.nieuwreligieuspeil.net)

Strikte scheiding tussen kerk en staat 'onnederlands'

By Admin
Aangemaakt 15 Apr 2009 - 21:50

plaats-datum

Nederland, april 2009

body

Een politieagente met een hoofddoek moet kunnen. Een strikte scheiding tussen kerk en staat is 'onnederlands' en ook inhoudelijk niet goed te verdedigen. Er moet ruimte zijn voor religie in de publieke sfeer en de staat kan best steun geven aan religieuze organisaties. 'Voor veel mensen is cultuur of religie een wezenlijk deel van hun identiteit. Wanneer ze die in de publieke sfeer helemaal buiten beschouwing moeten laten, zouden ze dus een wezenlijk deel van zichzelf thuis moeten laten.' Dat betoogt prof.dr.mr. Wibren van der Burg [1] , die op 24 april inaugureert als hoogleraar rechtsfilosofie aan de Erasmus Universiteit [1]  in Rotterdam. Volgens Van der Burg is de staat in het ideale geval neutraal en soms moet ze zich ook ver houden van religieuze uitingen. De koningin bijvoorbeeld, kan niet openlijk belijden dat ze moslim, christen en atheïst is, dus moet zij, als symbool van de nationale eenheid, haar geloof voor de binnenkamer reserveren. Datzelfde geldt voor premier Balkenende, maar weer niet voor zijn ministers. Binnen die ploeg is zoveel variatie dat elke minister zijn eigen religie mag uiten: 'Het zou daarom toe te juichen zijn als er Kamerleden of ministers komen die een hoofddoek of een baard dragen uit religieuze overwegingen, en hetzelfde geldt voor ambtenaren.'Van der Burg is rechtsfilosoof en ethicus. Hij was eerder hoogleraar in Tilburg en voorzitter van het landelijk bestuur van de Remonstrantse Broederschap.Source URL:
http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/2664