VN mensenrechten-commissie: kritiek op godsdienst verbieden

Internationaal, maart 2009

De Mensenrechten Commissie van de VN heeft een resolutie aangenomen waarin staten worden opgeroepen om religie van kritiek te vrijwaren. Regeringen moeten ‘bescherming bieden tegen haat, discriminatie, intimidatie en dwang die het gevolg zijn van smaad tegen religie en het oproepen tot haat tegen religie’.
Het voorstel was ingediend door Pakistan. Van de 47 leden van de Commissie stemden 23 voor, 11 tegen en 13 landen onthielden zich van stemming. Alle EU-landen en Canada stemden tegen het voorstel. Afrikaanse en islamitische landen hebben de meerderheid in de commissie.
Islamitische landen stelden dat met name de islam beschermd moet worden en noemden de Mohammed-cartoons als voorbeeld van vrije meningsuiting die onacceptabel is. Zo staat in de resolutie: ‘de islam wordt frequent ten onrechte in verband gebracht met schendingen van mensenrechten en terrorisme’.
India onthield zich van stemming uit protest tegen het feit dat de islam de enige godsdienst was die expliciet in de resolutie wordt vermeld. Ambassadeur Achamkulangare stelde dat de resolutie ten onrechte religiekritiek en racisme op één lijn stelt.
Meer dan 100 seculiere en religieuze groepen protesteerden tegen de resolutie, o.a. omdat die kan leiden tot beschuldigingen van smaad tussen verschillenden religies.

Associated Press, 26 maart 2009