Rekenlessen in het Arabisch

Zweden, februari 2009

Op Zweedse lagere scholen kunnen kinderen van buitenlandse komaf rekenles krijgen in hun moedertaal. Er vinden in het hele land experimenten plaats met Arabische rekenlessen.
Met name de Groene Partij wil dat kinderen van buitenlandse komaf zowel rekenen als Engels leren in lessen die plaatsvinden in de moedertaal. Volgens de Groenen leren de kinderen zo beter Zweeds.
Carla Jonsson van het Centre for Research on Bilingualism op de Universiteit van Stockholm ondersteunt de Groenen: ‘als je lessen in de moedertaal gaat verbieden, dan zend je de boodschap uit dat hun taal de moeite niet waard is, de leerlingen zullen daarom minder zin hebben om Zweeds te leren’.
Zie ook: Malmö, meer Arabische dan Zweedse leerlingen

The Local, 2 februari 2009