Atheïsten blijven van Allah af

Nederland, januari 2009

De humanistische denktank CFI start een ‘reclamecampagne van de rede’. Binnenkort rijden er bussen rond met de slogan: ‘er is waarschijnlijk geen god. Durf zelf te denken. En geniet van dit leven’. De campagne wordt ondersteund door het Humanistisch Verbond.
De buscampagne wordt gestart naar het voorbeeld van Britse humanisten. Ook in Barcelona en Zürich rijden atheïstische bussen.
Initiatiefnemer Floris van den Berg: ‘religie heeft een geprivilegieerde status. We willen laten zien dat ongelovigheid heel normaal is en dat ook atheïsten gelukkig kunnen zijn’. Hoewel Van den Berg niet uitsluit dat er ooit ook een anti-Allah-slogan op de bus komt, heeft hij toch zijn twijfels: ’dat kan toch heftigere reacties oproepen’. En: 'christenen zijn meer gewend. Moslims geven veel eerder een heftige reactie. Ik ben dan ook banger voor boze moslims dan voor boze christenen'.

AD, 27 janauri 2009
Reformatorisch Dagblad, 27 januari 2009